COVID-19 Fight
Összesen 475 találat 14 szótárban. Részletek
kéri
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. Megkérhetem hogy adja ide a sót?
    1. Could I trouble you for the salt?
  1. take for
   USA: teɪ'k frəː· UK: teɪk fəː
  1. supplicate
   UK: sʌplɪkeɪt
  1. supplicate
   UK: sʌplɪkeɪt
  1. Sue
   USA: suː' UK: sjuː
  1. request
   USA: riː·kwe'st UK: rɪkwest
  1. pray
   USA: preɪ' UK: preɪ
  1. petition
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: pɪtɪʃn
  1. petition
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: pɪtɪʃn
  1. implore
   USA: ɪ"mplɔː'r UK: ɪmplɔːr
  1. entreat
   UK: ɪntriːt
  1. desire
   USA: dʌ·zaɪ'əː· UK: dɪzaɪər
  1. demand
   USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
  1. conjure
   USA: kɔ'nʤəː· UK: kənʤʊə
  1. call for
   USA: kɔː'l frəː· UK: kɔːl fəː
  1. ask
   USA: æ'sk UK: æsk
  1. ask for
   USA: æ'sk frəː· UK: æsk fəː
kérdésfn
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. question
   USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
    1. Like question, like answer.
    1. Like question, like answer.
  1. question
   USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
    1. Like question, like answer.
    1. Like question, like answer.
  1. query
   USA: kwiː'riː· UK: kwɪəriː
  1. Megkockáztatott egy kérdést.
    1. He hazarded a query.
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. Máris megismerted Mr. Willoughby nézeteit jóformán minden fontos kérdésben.
    1. You have already ascertained Mr. Willoughby's opinion in almost every matter of importance.
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. A Bizottság kivizsgálta ezt a kérdést.
    1. This issue was investigated by the Commission.
  2. Belemerültem egy másik problémába és könnyen megesik velem, hogy az ilyen gyakorlati következményekre nem terjed ki a figyelmem.
    1. My mind was preoccupied with another problem, and I'm apt to disregard these practical side issues.
kérdésesmn
  1. vexed
   USA: ve'kst UK: vekst
  1. questionable
   USA: kwe'stʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: kwestʃənəbl
  1. problematic
   USA: prɔ"blʌ·mæ'tɪ·k UK: prɔbləmætɪk
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
  1. equivocal
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·kʌ·l UK: ɪkwɪvəkl
kérdést feltennikif
  1. put a question to
   USA: pʊ't eɪ' kwe'ʃʌ·n tʌ· UK: pʊt eɪ kwestʃən tuː
kérdést felvetkif
  1. raise an issue
   USA: reɪ'z ʌ·n ɪ'ʃuː· UK: reɪz ən ɪʃuː
kérdezi
  1. quiz
   USA: kwɪ'z UK: kwɪz
  1. question
   USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
    1. Like question, like answer.
    1. Like question, like answer.
  1. question
   USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
    1. Like question, like answer.
    1. Like question, like answer.
  1. interrogate
   USA: ɪ"nte'rʌ·geɪ"t UK: ɪnterəgeɪt
  1. ask
   USA: æ'sk UK: æsk
  1. Jobb kétszer kérdezni, mint egyszer hibázni.
    1. Better to ask the way than go astray.
  1. ask a question
   USA: æ'sk eɪ' kwe'ʃʌ·n UK: æsk eɪ kwestʃən
kérdezésfn
  1. questioning
   USA: kwe'stʃʌ·nɪ·ŋ UK: kwestʃənɪŋ
  1. interrogation
   USA: ɪ"nte"rʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɪnterəgeɪʃn
kérdeznii
  1. ask
   USA: æ'sk UK: æsk
kérdezőfn
  1. questioner
   USA: kwe'stʃʌ·nəː· UK: kwestʃənər
  1. interrogator
   USA: ɪ"nte'rʌ·geɪ"təː· UK: ɪnterəgeɪtər
kérdezősködésfn
  1. inquiry
   USA: ɪ"nkwəː·riː· UK: ɪnkwaɪəriː
  1. enquiry
   UK: ɪnkwaɪəriː
  1. A lakosság teljeskörű vizsgálatot követelt annak kérdésében, hogyan kezelte a cég a katasztrófát.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
kérdezősködiki
  1. inquire
   USA: ɪ"nkwaɪ'r UK: ɪnkwaɪər
  1. ask after
   USA: æ'sk æ'ftəː· UK: æsk ɑftər
  1. ask about
   USA: æ'sk ʌ·baʊ't UK: æsk əbaʊt
kérdezősködik felőlei
  1. ask about
   USA: æ'sk ʌ·baʊ't UK: æsk əbaʊt
kérdezősködőmn
  1. inquisitive
   USA: ɪ"nkwɪ'zʌ·tɪ·v UK: ɪnkwɪzətɪv
kérdőmn
  1. questioning
   USA: kwe'stʃʌ·nɪ·ŋ UK: kwestʃənɪŋ
  1. interrogator
   USA: ɪ"nte'rʌ·geɪ"təː· UK: ɪnterəgeɪtər
  1. interrogative
   UK: ɪntərɔgətɪv
kérdőívfn
  1. questionnaire
   USA: kwe"stʃʌ·ne'r UK: kwestʃəneər
  1. list of queries
   USA: lɪ'st ʌ·v kwɪ'riː·z UK: lɪst ɔv kwɪərɪz
kérdőjelfn
  1. question mark
   USA: kwe'ʃʌ·n mɔ'rk UK: kwestʃən mɑk
  1. query
   USA: kwiː'riː· UK: kwɪəriː
  1. note of interrogation
   USA: noʊ't ʌ·v ɪ"nte"rʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: noʊt ɔv ɪnterəgeɪʃn
  1. mark of interrogation
   USA: mɔ'rk ʌ·v ɪ"nte"rʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: mɑk ɔv ɪnterəgeɪʃn
kérdőjel (?)i
kérdőszómn
  1. interrogative
   UK: ɪntərɔgətɪv
kéregfn
  1. split
   USA: splɪ't UK: splɪt
  1. skin
   USA: skɪ'n UK: skɪn
  1. shell
   USA: ʃe'l UK: ʃel
  1. rind
   USA: raɪ'nd UK: raɪnd
  1. crust
   USA: krʌ'st UK: krʌst
  1. bark
   USA: bɔ'rk UK: bɑk
kéregfn
  1. cortex
   USA: kɔː'rte·ks UK: kɔːteks
  1. bark
   USA: bɔ'rk UK: bɑk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása