COVID-19 Fight
Összesen 21 találat 8 szótárban. Részletek
kíséretfn
  1. train
   USA: treɪ'n UK: treɪn
  1. tail
   USA: teɪ'l UK: teɪl
  1. suite
   USA: swiː't UK: swiːt
  1. sequelae
   UK: sɪkwiːliː
  1. retinue
   USA: re'tʌ·nuː" UK: retɪnjuː
  1. following
   USA: fɔ'loʊ·ɪ·ŋ UK: fɔloʊɪŋ
  1. escort
   USA: e'skɔː·rt UK: ɪskɔːt
  1. entourage
   USA: ɔ"ntəː·ɔ'ʒ UK: ɔntʊrɑʒ
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
  1. Lucy tehát szegények és gazdagok népes kíséretében tért vissza a szülői házba.
    1. Thus accompanied with the attendance both of rich and poor, Lucy returned to her father's house.
 1. zene
  1. accompaniment
   USA: ʌ·kʌ'mpniː·mʌ·nt UK: əkʌmpənɪmənt
kíséretfn
  1. cortege
   UK: kɔːteɪʒ
kíséretében vani
  1. have in tow
   USA: hæ'v ɪ'n toʊ' UK: hæv ɪn toʊ
kíséret nélkülimn
  1. unattended
   USA: ʌ·nʌ·te'ndʌ·d UK: ʌnətendɪd
gépkocsi kíséretfn
  1. motorcade
   USA: moʊ'təː·keɪ"d UK: moʊtəkeɪd
vkinek a kíséretében vani
  1. be in attendance upon sy
   USA: biː· ɪ'n ʌ·te'ndʌ·ns ʌ·pɔ'n saɪ'
kíséretfn
  1. rég e Suite
   'suiːtə
   1. többes szám:
   2. Suiten
   1. birtokos eset:
   2. Suite
  1. közb r Stab
   'ʃtaːp
   1. birtokos eset:
   2. Stabes
   3. Stabs
  1. átv iron e Schleppe
   'ʃlɛpə
   1. többes szám:
   2. Schleppen
   1. birtokos eset:
   2. Schleppe
  1. s Geleite
   gə'laɪtə
  1. s Geleit
   gə'laɪt
   1. többes szám:
   2. Geleite
   1. birtokos eset:
   2. Geleites
   3. Geleits
  1. e Gefolgschaft
   gə'fɔlkʃaft
   1. többes szám:
   2. Gefolgschaften
   1. birtokos eset:
   2. Gefolgschaft
  1. s Gefolge
   gə'fɔlgə
   1. többes szám:
   2. Gefolge
   1. birtokos eset:
   2. Gefolges
  1. e Begleitung
   bə'glaɪtʊŋ
kíséretében vani
kíséretnincs
kíséretnincs
  1. rég traino
   tráino, rég.: traíno
  1. átv strascico
   tsz: -chi stráscico
kíséretfn
 1. védelem v. felügyelet céljából
zenei kíséretnincs
pénzszállítmány biztonsági kíséretenincs
vkinek a kíséretébe, sleppjébe tartozónincs
  1. pej iron rég acolito
  1. pej iron accolito
   accólito
vkinek a kíséretébe, sleppjébe tartozófn
  1. pej iron armigero
   0 armígero
utolsó kenetet feladó pap és kíséretenincs
  1. viatico
   tsz: -ci viático
kíséretnincs
  1. zenekari kíséret
    1. оркестров ~
  2. zongorakíséret
    1. ~ на пиано
  1. királyi kíséret
    1. кралски ~
  1. zongorakísérettel
    1. с ~ на пиано
fegyveres kíséretnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása