COVID-19 Fight
Összesen 16 találat 6 szótárban. Részletek
kívánatosmn
  1. wanted
   USA: wɔː'nʌ·d UK: wɔntɪd
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. desired
   USA: dʌ·zaɪ'əː·d UK: dɪzaɪəd
  1. desirable
   USA: dʌ·zaɪ'əː·ʌ·bʌ·l UK: dɪzaɪərəbl
  1. appetizing
   USA: æ'pʌ·taɪ"zɪ·ŋ UK: æpɪtaɪzɪŋ
kívánatosabbmn
  1. preferable
   USA: pre'frʌ·bʌ·l UK: prefrəbl
kívánatos, hogykif
  1. it is to be wished that
   USA: ʌ·t ʌ·z tʌ· biː· wɪ'ʃt ðʌ·t UK: ɪt ɪz tuː biː wɪʃt ðət
kívánatos nőfn
  1. szl AUS turtle
   USA: təː'tʌ·l UK: təːtl
kívánatosságfn
  1. desirability
   USA: dʌ·zaɪ"rʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: dɪzaɪərəbɪlɪtiː
nem kívánatosmn
  1. undesirable
   USA: ʌ"ndʌ·zaɪ'rʌ·bʌ·l UK: ʌndɪzaɪərəbl
  1. objectionable
   USA: ʌ·bʤe'kʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: əbʤekʃnəbl
kívánatosságfn
  1. e Begehrlichkeit
   bə'geːɐlɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Begehrlichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Begehrlichkeit
nem kívánatosmn
nem kívánatosfn
kívánatosnincs
  1. sperabile
   sperábile
  1. preferibile
   amihez képest: a preferíbile
  1. desiderabile
   desiderábile
  1. desiderabile
   desiderábile
  1. auspicabile
   auspicábile
  1. augurabile
   augurábile
  1. appetibile
   appetíbile
kívánatosmn
kívánatosabbnincs
  1. preferibile
   amihez képest: a preferíbile
kívánatosnincs
  1. kívánatos, hogy mindnyájan eljöjjenek
    1. -лно е да дойдат всички
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása