COVID-19 Fight
Összesen 32 találat 9 szótárban. Részletek
kívánságfn
  1. wish
   USA: wɪ'ʃ UK: wɪʃ
  1. Will
   USA: wʌ·l UK: wɪl
  1. request
   USA: riː·kwe'st UK: rɪkwest
  1. Módosította ön a sürgönyben közölt kívánságnak megfelelően a lövedék tervrajzát?
    1. Have you altered the plans of the projectile according to the request of the telegram?
  1. postulate
   USA: pɔ'stʃʌ·lʌ·t UK: pɔstjʊleɪt
  1. desire
   USA: dʌ·zaɪ'əː· UK: dɪzaɪər
  1. Más kívánságom nincs.
    1. I have no other desire.
  1. demand
   USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
  1. cupidity
   UK: kjuːpɪdɪtiː
kívánságainak tiszteletbentartásávalkif
  1. in deference to his wishes
   USA: ɪ'n de'frʌ·ns tʌ· hʌ·z wɪ'ʃʌ·z UK: ɪn defərəns tuː hɪz wɪʃɪz
kívánságrakif
  1. on request
   USA: ɔ'n riː·kwe'st UK: ɔn rɪkwest
kívánságra mintát küldünkkif
  1. samples are sent on application
   USA: sæ'mpʌ·lz əː· se'nt ɔ'n æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: sɑmplz ɑr sent ɔn æplɪkeɪʃn
kívánság szerintkif
  1. as requested
   USA: e'z riː·kwe'stʌ·d UK: əz rɪkwestɪd
kívánság tárgyafn
  1. desire
   USA: dʌ·zaɪ'əː· UK: dɪzaɪər
vki kívánságárakif
minden kívánságomnak eleget teszkif
  1. fill every requirement
   USA: fɪ'l e'vriː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nt UK: fɪl evriː rɪkwaɪəmənt
kívánságfn
  1. r Wunsch
   'vʊnʃ
   1. birtokos eset:
   2. Wunsches
  1. r Wille
   'vɪlə
   1. többes szám:
   2. Willen
   1. birtokos eset:
   2. Willens
  1. e Begierde
   bə'giːɐdə
   1. többes szám:
   2. Begierden
   1. birtokos eset:
   2. Begierde
minden kívánságnak eleget teszkif
vkinek lesi a kívánságaitkif
kívánságfn
kívánságnincs
kívánságoktsz fn
kívánságnincs
  1. irod desio
   desío
  1. desiderio
   desidério
  1. auspicio
   auspício
  1. arbitrio
   arbítrio
kívánságfn
  1. ritk pej beneplacito
   h beneplácito
kívánságlistafn
kívánságokfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása