COVID-19 Fight
könnyű életet élkif
    1. live on easy street
      USA: lɪ'v ɔ'n iː'ziː· striː't UK: lɪv ɔn iːziː striːt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása