COVID-19 Fight
Összesen 8 találat 6 szótárban. Részletek
köntörfalazásfn
  1. tergiversation
   UK: təːʤɪvəseɪʃn
  1. roundabout
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t UK: raʊndəbaʊt
  1. roundabout phrase
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t freɪ'z UK: raʊndəbaʊt freɪz
  1. quirk
   USA: kwəː'k UK: kwəːk
  1. quibbling
   USA: kwɪ'blɪ·ŋ UK: kwɪblɪŋ
  1. prevarication
   UK: prɪværɪkeɪʃn
  1. paltering
   UK: pɔːltərɪŋ
  1. evasiveness
   UK: ɪveɪsɪvnəs
  1. doublespeak
   USA: dʌ'bʌ·lspiː"k UK: dʌblspiːk
köntörfalazásfn
  1. r Umschweif
   1. többes szám:
   2. Umschweife
   1. birtokos eset:
   2. Umschweifes
   3. Umschweifs
köntörfalazásfn
  1. n ambages
   ritk
köntörfalazásnincs
köntörfalazásfn
köntörfalazás nélkülnincs
köntörfalazásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása