COVID-19 Fight
Összesen 18 találat 7 szótárban. Részletek
köntörfalazi
  1. wriggle
   USA: rɪ'gʌ·l UK: rɪgl
  1. tergiversate
   UK: təːʤɪvəseɪt
  1. shuffle
   USA: ʃʌ'fʌ·l UK: ʃʌfl
  1. prevaricate
   UK: prɪværɪkeɪt
  1. palter
   UK: pɔːltər
köntörfalazásfn
  1. tergiversation
   UK: təːʤɪvəseɪʃn
  1. roundabout
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t UK: raʊndəbaʊt
  1. roundabout phrase
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t freɪ'z UK: raʊndəbaʊt freɪz
  1. quirk
   USA: kwəː'k UK: kwəːk
  1. quibbling
   USA: kwɪ'blɪ·ŋ UK: kwɪblɪŋ
  1. prevarication
   UK: prɪværɪkeɪʃn
  1. paltering
   UK: pɔːltərɪŋ
  1. evasiveness
   UK: ɪveɪsɪvnəs
  1. doublespeak
   USA: dʌ'bʌ·lspiː"k UK: dʌblspiːk
köntörfalazófn
  1. shuffling
   USA: ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ UK: ʃʌflɪŋ
  1. shuffler
   USA: ʃʌ'fʌ·ləː· UK: ʃʌflər
  1. quibbling
   USA: kwɪ'blɪ·ŋ UK: kwɪblɪŋ
  1. evasive
   USA: iː·veɪ'zɪ·v UK: ɪveɪsɪv
köntörfalazó beszédfn
  1. roundabout
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t UK: raʊndəbaʊt
köntörfalazi
köntörfalazásfn
  1. r Umschweif
   1. többes szám:
   2. Umschweife
   1. birtokos eset:
   2. Umschweifes
   3. Umschweifs
köntörfalazásfn
  1. n ambages
   ritk
köntörfalazásnincs
köntörfalazásfn
köntörfalazás nélkülnincs
köntörfalazvanincs
köntörfalazásfn
köntörfalazi
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása