COVID-19 Fight
Összesen 443 találat 9 szótárban. Részletek
körülhsz
  1. towards
   USA: tɔː'rdz UK: təwɔːdz
  1. rég toward
   USA: tɔː'rd UK: toʊəd
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. round about
   USA: raʊ'nd ʌ·baʊ't UK: raʊnd əbaʊt
  1. around
   USA: əː·aʊ'n UK: əraʊnd
  1. about
   USA: ʌ·baʊ't UK: əbaʊt
  1. Ha a ház körül tud járkálni, akkor a templomba mért nem tud eljönni?
    1. You can walk about the house well enough; why can't you walk to church?
  1. 'bout
   USA: baʊ't UK: baʊt
körülállványozottmn
  1. staged
   USA: steɪ'ʤd UK: steɪʤd
körülárkoli
 1. kat
  1. entrench
   USA: e·ntre'ntʃ UK: ɪntrentʃ
körülárkoltmn
  1. moated
   UK: moʊtɪd
körül(belül)hsz
  1. thereabouts
   USA: ðe"rʌ·baʊ'ts UK: ðeərəbaʊts
körülbelülelölj
  1. something like
   USA: sʌ'mθɪ·ŋ laɪ'k UK: sʌmθɪŋ laɪk
  1. some
   USA: sʌ'm UK: sʌm
  1. US rising
   USA: raɪ'zɪ·ŋ UK: raɪzɪŋ
  1. or so
   USA: əː· soʊ' UK: ɔːr soʊ
  1. in the vicinity of
   USA: ɪ'n ðiː· vʌ·sɪ'nʌ·tiː· ʌ·v UK: ɪn ðiː vɪsɪnɪtiː ɔv
  1. in the neighbourhood of
   UK: ɪn ðiː neɪbəhʊd ɔv
  1. circa
   USA: səː'kʌ· UK: səːkə
  1. US around
   USA: əː·aʊ'n UK: əraʊnd
  1. approximately
   USA: ʌ·prɔ'ksʌ·mʌ·tliː· UK: əprɔksɪmətliː
  1. about
   USA: ʌ·baʊ't UK: əbaʊt
  1. Szép idő volt, s ez kellemessé tette a körülbelül fél mérföldnyi sétát a parkon keresztül.
    1. As the weather was fine, they had a pleasant walk of about half a mile across the park.
  1. 'bout
   USA: baʊ't UK: baʊt
körülbelül egyformakif
  1. much of a muchness
   UK: mʌtʃ ɔv eɪ mʌtʃnəs
körülbelülii
  1. estimated
   USA: e'stʌ·meɪ"tʌ·d UK: estɪmeɪtɪd
körülbelül; körülhsz
  1. around
   USA: əː·aʊ'n UK: əraʊnd
körüldeszkázásfn
  1. planking
   USA: plæ'ŋkɪ·ŋ UK: plæŋkɪŋ
körülfalazásfn
  1. walling
   USA: wɔː'lɪ·ŋ UK: wɔːlɪŋ
  1. walling in
   USA: wɔː'lɪ·ŋ ɪ'n UK: wɔːlɪŋ ɪn
körülfaragi
  1. hew
   USA: hyuː' UK: hjuː
körülfogi
  1. surround
   USA: səː·aʊ'nd UK: səraʊnd
 1. vad
  1. ring
   USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
  1. encompass
   USA: e·nkʌ'mpʌ·s UK: ɪnkʌmpəs
  1. clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
  1. irod circle
   USA: səː'kʌ·l UK: səːkl
körülfogásfn
körülfoni
  1. enwreathe
   UK: ɪnriːð
  1. entwine
   USA: e·ntwaɪ'n UK: ɪntwaɪn
körülforgásfn
  1. turnaround
   USA: təː'nəː·aʊ"nd UK: təːnəraʊnd
körülhajózi
  1. circumnavigate
   UK: səːkəmnævɪgeɪt
körülhajózásfn
  1. circumnavigation
   UK: səːkəmnævɪgeɪʃn
körülhatároli
  1. delimit
   UK: diːlɪmɪt
  1. circumscribe
   USA: səː"kʌ·mskraɪ'b UK: səːkəmskraɪb
körülhatároltmn
  1. limited
   USA: lɪ'mʌ·tʌ·d UK: lɪmɪtɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása