COVID-19 Fight
Összesen 114 találat 8 szótárban. Részletek
körülményfn
  1. go
   USA: goʊ' UK: goʊ
  1. condition
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: kəndɪʃn
  1. circumstantiality
   UK: səːkəmstænʃɪælɪtiː
  1. circumstance
   USA: səː'kʌ·mstæ"ns UK: səːkəmstəns
körülményekfn
  1. footing
   USA: fʊ'tɪ·ŋ UK: fʊtɪŋ
  1. conditions
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: kəndɪʃnz
  1. circumstances
   USA: səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: səːkəmstənsɪz
körülményekből folyómn
  1. circumstantial
   USA: səː"kʌ·mstæ'nʃʌ·l UK: səːkəmstænʃl
körülmények (EU)fn
  1. conditions
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: kəndɪʃnz
körülményektől függőmn
  1. circumstantial
   USA: səː"kʌ·mstæ'nʃʌ·l UK: səːkəmstænʃl
körülményesmn
  1. roundabout
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t UK: raʊndəbaʊt
  1. involved
   USA: ɪ"nvɔ'lvd UK: ɪnvɔlvd
  1. elaborate
   USA: ʌ·læ'bəː·eɪ"t UK: ɪlæbəreɪt
  1. Terebélyes és bonyolult családfákat rajzolgattak, számtalan ággal.
    1. They drew long and elaborate family-trees with innumerable branches.
  1. circumstantial
   USA: səː"kʌ·mstæ'nʃʌ·l UK: səːkəmstænʃl
  1. circuitous
   USA: səː·kyuː'ʌ·tʌ·s UK: səːkjuːɪtəs
  1. ceremonious
   UK: serɪmoʊnɪəs
körülményesenhsz
  1. circuitously
   UK: səːkjuːɪtəsliː
körülményességfn
  1. circumstantiality
   UK: səːkəmstænʃɪælɪtiː
enyhítő körülményfn
  1. extenuation
   UK: ɪkstenjʊeɪʃn
gátló körülményfn
  1. hindrance
   USA: hɪ'ndrʌ·ns UK: hɪndrəns
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
gyanús körülményfn
  1. Shakes suspicion
   USA: sʌ·spɪ'ʃʌ·n UK: səspɪʃn
kedvező körülményfn
  1. occasion
   USA: ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: əkeɪʒn
mentő körülményfn
  1. extenuative
   UK: ekstenjʊətɪv
súlyosbító körülményfn
  1. aggravation
   USA: æ"grʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: ægrəveɪʃn
szerencsétlen körülményfn
  1. contretemps
   USA: kɔ'ntrʌ·te"mps UK: kɔntrətɔm
zavaró körülményfn
  1. átv hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
enyhítő körülményekkif
  1. extenuating circumstances
   USA: ɪ·kste'nyuː·eɪ"tɪ·ŋ səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: ɪkstenjʊeɪtɪŋ səːkəmstənsɪz
jelenlegi körülményekfn
  1. actualities
   UK: æktʃʊælɪtɪz
kedvező körülményekfn
  1. propitiousness
   UK: prəpɪʃəsnəs
mostani körülményekfn
  1. actualities
   UK: æktʃʊælɪtɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása