COVID-19 Fight
Összesen 114 találat 8 szótárban. Részletek
súlyosbító körülményekkif
  1. aggravating circumstances
   USA: æ'grʌ·veɪ"tɪ·ŋ səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: ægrəveɪtɪŋ səːkəmstənsɪz
szerény körülményekfn
  1. humility
   USA: hyuː·mɪ'lʌ·tiː· UK: hjuːmɪlɪtiː
adott körülmények közöttkif
  1. under the circumstances
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: ʌndər ðiː səːkəmstənsɪz
azonos körülmények közöttkif
  1. other things being equal
   USA: ʌ'ðəː· θɪ'ŋz biː'ɪ·ŋ iː'kwʌ·l UK: ʌðər θɪŋz biːɪŋ iːkwəl
egyéb körülmények közöttkif
  1. in other circumstances
   USA: ɪ'n ʌ'ðəː· səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: ɪn ʌðər səːkəmstənsɪz
hasonló körülmények közöttkif
  1. other things being equal
   USA: ʌ'ðəː· θɪ'ŋz biː'ɪ·ŋ iː'kwʌ·l UK: ʌðər θɪŋz biːɪŋ iːkwəl
ilyen körülmények közöttkif
  1. in the circumstances
   USA: ɪ'n ðiː· səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: ɪn ðiː səːkəmstənsɪz
más körülmények közöttkif
  1. in other circumstances
   USA: ɪ'n ʌ'ðəː· səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: ɪn ʌðər səːkəmstənsɪz
minden körülmények közöttkif
  1. whether or no
   USA: hwe'ðəː· əː· noʊ' UK: weðər ɔːr noʊ
primitív körülmények közöttmn
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
rendes körülmények közöttkif
  1. in the ordinary way
   USA: ɪ'n ðiː· ɔː'rdʌ·ne"riː· weɪ' UK: ɪn ðiː ɔːdnriː weɪ
semmilyen körülmények közöttkif
  1. on no condition
   USA: ɔ'n noʊ' kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: ɔn noʊ kəndɪʃn
szűkös körülmények közöttkif
  1. in reduced circumstances
   USA: ɪ'n riː·duː'st səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: ɪn rɪdjuːst səːkəmstənsɪz
ilyen körülmények köztkif
  1. this rate
   USA: ðʌ·s reɪ't UK: ðɪs reɪt
  1. that rate
   USA: ðʌ·t reɪ't UK: ðət reɪt
állapot, körülmény; feltételfn
  1. condition
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: kəndɪʃn
rendkívüli körülmény (PHARE)kif
  1. exceptional case
   USA: ɪ·kse'pʃʌ·nʌ·l keɪ's UK: ɪksepʃənl keɪs
minden körülményre kiterjedőmn
  1. circumstantial
   USA: səː"kʌ·mstæ'nʃʌ·l UK: səːkəmstænʃl
beszámít (körülményt)i
  1. make allowance for
   USA: meɪ'k ʌ·laʊ'ʌ·ns frəː· UK: meɪk əlaʊəns fəː
szűkös anyagi körülményekkif
  1. narrow circumstances
   USA: ne'roʊ· səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: næroʊ səːkəmstənsɪz
jó anyagi körülmények közöttkif
  1. be in good circumstances
   USA: biː· ɪ'n gʌ·d səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: biː ɪn gʊd səːkəmstənsɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása