COVID-19 Fight
Összesen 88 találat 8 szótárban.
mindannyiunk kötelessége hogy segítsünk rajtukkif
  1. it behoves us all to help them
   UK: ɪt bɪhoʊvz ʌz ɔːl tuː help ðem
szállító kötelességei (EU)kif
  1. obligations of the supplier
   USA: ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·nz ʌ·v ðiː· sʌ·plaɪ'əː· UK: ɔblɪgeɪʃnz ɔv ðiː səplaɪər
szent kötelességemkif
  1. it is my bounden duty
   UK: ɪt ɪz maɪ baʊndən djuːtiː
teljesíti kötelességéti
  1. meet one's obligation
   USA: miː't wʌ'nz ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: miːt wʌnz ɔblɪgeɪʃn
  1. fulfil one's obligation
   UK: fʊlfɪl wʌnz ɔblɪgeɪʃn
megteszi kötelességét vkvel szembenkif
  1. do one's duty by
   USA: duː' wʌ'nz dyuː'tiː· baɪ' UK: duː wʌnz djuːtiː baɪ
hivatali kötelességmulasztásfn
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
a szállító kötelességei (PHARE)kif
  1. obligations of the supplier
   USA: ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·nz ʌ·v ðiː· sʌ·plaɪ'əː· UK: ɔblɪgeɪʃnz ɔv ðiː səplaɪər
elhanyagolja a kötelességétkif
  1. be negligent of one's duties
   USA: biː· ne'glʌ·ʤʌ·nt ʌ·v wʌ'nz duː'tiː·z UK: biː neglɪʤənt ɔv wʌnz djuːtɪz
nem teljesíti kötelességéti
  1. fail in one's duty
   USA: feɪ'l ɪ'n wʌ'nz dyuː'tiː· UK: feɪl ɪn wʌnz djuːtiː
teljesíti a kötelességéti
  1. do one's duty
   USA: duː' wʌ'nz dyuː'tiː· UK: duː wʌnz djuːtiː
kijelöli a kötelességét vkineki
  1. assign a task to sy
   USA: ʌ·saɪ'n eɪ' tæ'sk tʌ· saɪ'
  1. assign a duty to sy
   USA: ʌ·saɪ'n eɪ' dyuː'tiː· tʌ· saɪ'
kötelességfn
  1. s Sollen
   'zɔlən
  1. e Schuldigkeit
   'ʃʊltɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Schuldigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Schuldigkeit
  1. e Pflicht
   'pflɪçt
   1. többes szám:
   2. Pflichten
   1. birtokos eset:
   2. Pflicht
  1. e Gebühr
   1. többes szám:
   2. Gebühren
   1. birtokos eset:
   2. Gebühr
  1. e Aufgabe
   'aʊfgaːbə
   1. többes szám:
   2. Aufgaben
   1. birtokos eset:
   2. Aufgabe
kötelességérzetfn
kötelességmulasztómn
kötelességszegésfn
kötelességszerûmn
kötelességtudómn
vkinek a kötelességekif
kötelességfn
kötelességmulasztásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása