COVID-19 Fight
Összesen 109 találat 9 szótárban. Részletek
kötelezettségfn
  1. undertaking
   USA: ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: ʌndəteɪkɪŋ
  1. tie
   USA: taɪ' UK: taɪ
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
  1. obligation
   USA: ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɔblɪgeɪʃn
  1. A regisztráció önkéntes, és nem jár kötelezettségekkel.
    1. Registration is voluntary and is without obligation.
  1. átv liability
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: laɪəbɪlɪtiː
  1. A cég elismerte felelősségét az okozott kárért.
    1. The company has admitted liability for the damage caused.
  2. A külföldön élő állampolgárok mentesülnek a hadkötelezettség alól.
    1. Citizens living abroad are freed from military service liability.
  1. engagement
   USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: ɪngeɪʤmənt
  1. Az elnök egy régóta fennálló kötelezettségét teljesítette, mikor a klímaváltozásról rendezett konferencia védnöke lett.
    1. The President fulfilled a long-standing engagement, when he became the patron of the conference on climate change.
  1. commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
  1. Fizeti az öccse iskoláját, a húga lakbérét, és még a szüleit is támogatja: igen sok kötelezettséget vállalt magára.
    1. He pays his brother's school expenses and the rent for his sister, and even supports the parents: he has quite a lot of commitments.
  1. bond
   USA: bɔ'nd UK: bɔnd
kötelezettség alól kibújikkif
kötelezettség - Általában egy adott programirányító egység (PMU) által, valamely program céljára tett pénzügyi kötelezettségvállalásra használják. (PHARE)fn
  1. commitments
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nts UK: kəmɪtmənts
kötelezettségekkif
  1. accounts payable
   USA: ʌ·kaʊ'nts peɪ'ʌ·bʌ·l UK: əkaʊnts peɪəbl
kötelezettségének nem tesz elegeti
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
kötelezettségét elmulasztófn
  1. defaulter
   UK: dɪfɔːltər
kötelezettségét megszegőfn
  1. defaulter
   UK: dɪfɔːltər
kötelezettségét nem teljesítőfn
  1. defaulter
   UK: dɪfɔːltər
kötelezettséget ró vkirei
  1. lay a charge on sy
   USA: leɪ' eɪ' tʃɔ'rʤ ɔ'n saɪ'
kötelezettséget vállali
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
  1. covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. assume an obligation
   USA: ʌ·suː'm ʌ·n ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: əsjuːm ən ɔblɪgeɪʃn
kötelezettséget vállalómn
  1. promissory
   USA: prɔ'mʌ·sɔː"riː· UK: prɔmɪsəriː
kötelezettség (EU)fn
  1. commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
kötelezettség nélkülkif
  1. without prejudice
   USA: wɪ"ðaʊ't pre'ʤʌ·dʌ·s UK: wɪðaʊt preʤʊdɪs
kötelezettségvállalásfn
 1. jog
  1. covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. committal
   USA: kʌ·mɪ'tʌ·l UK: kəmɪtl
  1. commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
állampolgári kötelezettségfn
  1. allegiance
   USA: ʌ·liː'ʤʌ·ns UK: əliːʤəns
elszámolási kötelezettségfn
  1. accountability
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bɪ"lʌ·tiː· UK: əkaʊntəbɪlɪtiː
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
felelösség; kötelezettségfn
  1. responsibility
   USA: riː·spɔ"nsʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: rɪspɔnsəbɪlɪtiː
helytállási kötelezettségkif
tartási kötelezettségfn
  1. maintenance order
   USA: meɪ'ntnʌ·ns ɔː'rdəː· UK: meɪntənəns ɔːdər
terhes kötelezettségfn
  1. encumbrance
   UK: ɪnkʌmbrəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása