COVID-19 Fight
Összesen 42 találat 9 szótárban. Részletek
követelésfn
  1. vindication
   USA: vɪ"ndʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: vɪndɪkeɪʃn
  1. pretension
   USA: priː·te'nʃʌ·n UK: prɪtenʃn
  1. rég due
   USA: dyuː' UK: djuː
  1. demand
   USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
  1. A munkások magasabb bér iránti követelését a vállalat vezetése elutasította.
    1. The workers' demands for higher pay were refused by the management.
 1. pénz
  1. credit
   USA: kre'dʌ·t UK: kredɪt
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
  1. A nyertes pályázó lemond arról a jogáról, hogy a mennyiségre és a csomagolásra vonatkozóan a későbbiek során követeléssel éljen.
    1. The successful tenderer shall waive the right to make any subsequent claim concerning the quantity and packaging.
  1. assertion
   USA: ʌ·səː'ʃʌ·n UK: əsəːʃn
követeléséhez ragaszkodómn
  1. insistent
   USA: ɪ"nsɪ'stʌ·nt UK: ɪnsɪstənt
követelésekfn
  1. assets
   USA: æ'se"ts UK: æsets
  1. accounts receivable
   USA: ʌ·kaʊ'nts rʌ·siː'vʌ·bʌ·l UK: əkaʊnts rɪsiːvəbl
követelés (pénzügyi)fn
  1. liabilities
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː·z UK: laɪəbɪlɪtɪz
követelést érvényesítkif
  1. prefer a claim
   USA: priː·fəː' eɪ' kleɪ'm UK: prɪfəːr eɪ kleɪm
behajthatalan követeléskif
  1. bad debt
   USA: bæ'd de't UK: bæd det
pénzbeli követeléskif
  1. pecuniary claim
   USA: pe·kyuː'niː·e"riː· kleɪ'm UK: pɪkjuːnɪəriː kleɪm
1. követelés; 2. reklamáció (PHARE)fn
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
behajthatatlan követelésekkif
  1. bad debts
   USA: bæ'd de'ts UK: bæd dets
nagy követeléseket/igényeket támasztkif
  1. make great demands
   USA: meɪ'k greɪ't dɪ"mæ'ndz UK: meɪk greɪt dɪmɑndz
követel, igényel; követelésfn
  1. demand
   USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
érvényesít (pl. követelést)i
  1. enforce
   USA: e·nfɔː'rs UK: ɪnfɔːs
követelésfn
  1. e Forderung
   'fɔɐdərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Forderungen
   1. birtokos eset:
   2. Forderung
  1. r Anspruch
   'anʃprʊx
követeléseket támasztkif
  1. forderungen stellen
   'fɔɐdərʊŋən 'ʃtɛlən
követelésnincs
követelésnincs
 1. gyakran túlzott v. jogtalan
 2. könyvelésben, mérlegben
  1. credito
   crédito
követelésfn
követelés átruházása / átengedésenincs
követelések áruszállításból és szolgáltatásbólnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása