COVID-19 Fight
Összesen 26 találat 7 szótárban. Részletek
követelményfn
  1. requisite
   USA: re'kwʌ·zʌ·t UK: rekwɪzɪt
  1. requirement
   USA: rɪ·kwaɪ'rmʌ·nt UK: rɪkwaɪəmənt
  1. postulate
   USA: pɔ'stʃʌ·lʌ·t UK: pɔstjʊleɪt
  1. outcome
   USA: aʊ'tkʌ"m UK: aʊtkʌm
  1. assumption
   USA: ʌ·sʌ'mpʃʌ·n UK: əsʌmpʃn
követelményekfn
  1. requirements
   USA: rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: rɪkwaɪəmənts
követelményekkel való összhang vizsgálata (EU)kif
  1. examination of conformity
   USA: ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n ʌ·v kʌ·nfɔː'rmʌ·tiː· UK: ɪgzæmɪneɪʃn ɔv kənfɔːmɪtiː
követelményekkel való összhang vizsgálata (PHARE)kif
  1. examination of conformity
   USA: ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n ʌ·v kʌ·nfɔː'rmʌ·tiː· UK: ɪgzæmɪneɪʃn ɔv kənfɔːmɪtiː
követelmény (EU)fn
  1. requirement
   USA: rɪ·kwaɪ'rmʌ·nt UK: rɪkwaɪəmənt
követelmény (PHARE)fn
  1. requirement
   USA: rɪ·kwaɪ'rmʌ·nt UK: rɪkwaɪəmənt
feltétel, követelményfn
  1. requirement
   USA: rɪ·kwaɪ'rmʌ·nt UK: rɪkwaɪəmənt
alkalmassági követelmények (EU)kif
  1. eligibility requirements
   USA: e"lɪ·ʤʌ·bɪ'lʌ·tiː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: elɪʤəbɪlɪtiː rɪkwaɪəmənts
alkalmassági követelmények (PHARE)kif
  1. eligibility requirements
   USA: e"lɪ·ʤʌ·bɪ'lʌ·tiː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: elɪʤəbɪlɪtiː rɪkwaɪəmənts
minden követelménynek megfelelkif
  1. stand all demands
   USA: stæ'nd ɔː'l dɪ"mæ'ndz UK: stænd ɔːl dɪmɑndz
kielégíti a követelményeket (EU)kif
  1. satisfy criteria
   USA: sæ'tʌ·sfaɪ" kraɪ·tɪ'riː·ʌ· UK: sætɪsfaɪ kraɪtɪərɪə
kielégíti a követelményeket (PHARE)kif
  1. (to) satisfy criteria
   USA: tʌ· sæ'tʌ·sfaɪ" kraɪ·tɪ'riː·ʌ· UK: tuː sætɪsfaɪ kraɪtɪərɪə
megfelel a követelményekneki
  1. suit the requirements
   USA: suː't ðiː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: suːt ðiː rɪkwaɪəmənts
  1. meet the requirements
   USA: miː't ðiː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: miːt ðiː rɪkwaɪəmənts
  1. meet demands
   USA: miː't dɪ"mæ'ndz UK: miːt dɪmɑndz
  1. demands / meet -
   USA: dɪ"mæ'ndz miː't UK: dɪmɑndz miːt
követelményfn
  1. s Postulat
   pɔstu'laːt
   1. többes szám:
   2. Postulate
   1. birtokos eset:
   2. Postulates
   3. Postulats
  1. e Forderung
   'fɔɐdərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Forderungen
   1. birtokos eset:
   2. Forderung
  1. s Erfordernis
   ɛɐ'fɔɐdɐnɪs
   1. többes szám:
   2. Erfordernisse
   1. birtokos eset:
   2. Erfordernisses
  1. e Aufgabe
   'aʊfgaːbə
   1. többes szám:
   2. Aufgaben
   1. birtokos eset:
   2. Aufgabe
  1. e Anforderung
   'anfɔɐdərʊŋ
követelményfn
lényeges eljárási követelménykif
megfelel a követelményekneki
követelménynincs
követelményfn
a szabályoknak / követelményeknek teljesen megfelelőnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása