közvetítőfn
  1. transmitting
   USA: træ·nsmɪ'tɪ·ŋ UK: trænzmɪtɪŋ
  1. transmitter
   USA: træ·nsmɪ'təː· UK: trænzmɪtər
  1. moderator
   USA: mɔ'dəː·eɪ"təː· UK: mɔdəreɪtər
  1. middleman
   USA: mɪ'dʌ·lmæ"n UK: mɪdlmen
  1. middle
   USA: mɪ'dʌ·l UK: mɪdl
  1. mediator
   USA: miː'diː·eɪ"təː· UK: miːdɪeɪtər
  1. intermediate
   USA: ɪ"nəː·miː'diː·ʌ·t UK: ɪntəmiːdɪət
  1. intermediary
   USA: ɪ"nəː·miː'diː·e·riː· UK: ɪntəːmiːdjəriː
  1. interferer
   UK: ɪntəfɪərə
  1. goer between
   USA: goʊ'əː· biː·twiː'n UK: goʊə bɪtwiːn
  1. broker
   USA: broʊ'kəː· UK: broʊkər
 1. gazd
  1. agent
   USA: eɪ'ʤʌ·nt UK: eɪʤənt
közvetítő alkuszfn
  1. stock-jobber
   UK: stɔkʤɔbər
közvetítő eszközfn
  1. medium
   USA: miː'diː·ʌ·m UK: miːdɪəm
közvetítő kereskedelemfn
  1. jobbing
   UK: ʤɔbɪŋ
közvetítő közegfn
  1. vehicle
   USA: viː'ɪ·kʌ·l UK: viːɪkl
közvetítő (PHARE)fn
  1. intermediary
   USA: ɪ"nəː·miː'diː·e·riː· UK: ɪntəːmiːdjəriː
közvetítői jutalékfn
  1. brokerage
   USA: broʊ'krɪ·ʤ UK: broʊkərɪʤ
közvetítői munkafn
  1. broking
   USA: broʊ'kɪ·ŋ UK: broʊkɪŋ
  1. brokerage
   USA: broʊ'krɪ·ʤ UK: broʊkərɪʤ
közvetítővonalfn
  1. relay link
   USA: riː'leɪ" lɪ'ŋk UK: riːleɪ lɪŋk
közvetítőállomásfn
  1. relay transmitter
   USA: riː'leɪ" træ·nsmɪ'təː· UK: riːleɪ trænzmɪtər
  1. relay station
   USA: riː'leɪ" steɪ'ʃʌ·n UK: riːleɪ steɪʃn
politikai közvetítőfn
  1. trouble-shooter
   USA: trʌ'bʌ·lʃuː"təː· UK: trʌblʃuːtər
lóversenytippek közvetítőjefn
  1. tout
   USA: taʊ't UK: tuːt
nemzeti koordinátor - Magas rangú, minisztériumi tisztviselő, aki kormánya hivatalos megbízottjaként közvetítő szerepet tölt be a partnerország és az Európai Unió között. A nemzeti koordinátor felügyeli, de nem irányítja programokat. (PHARE)kif
  1. national coordinator
   USA: næ'ʃnʌ·l koʊ·ɔː'rdʌ·neɪ"təː· UK: næʃnəl koʊɔːdɪneɪtər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása