COVID-19 Fight
Összesen 91 találat 9 szótárban. Részletek
kamatfn
 1. pénz
  1. interest
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪntrəst
  1. Ha banki kölcsönöd van, a tartozásodat kamatostul kell visszafizetned.
    1. When you get a loan from the bank, you must pay back your debt with interest.
kamatlábfn
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. rate of interest
   USA: reɪ't ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: reɪt ɔv ɪntrəst
  1. money rate
   USA: mʌ'niː· reɪ't UK: mʌniː reɪt
  1. interest rate
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st reɪ't UK: ɪntrəst reɪt
kamatmentesmn
kamat nélkülkif
  1. ex interest
   USA: e'ks ɪ'ntəː·ʌ·st
kamatos kamatkif
  1. interest on interest
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st ɔ'n ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪntrəst ɔn ɪntrəst
  1. compound interest
   USA: kʌ·mpaʊ'nd ɪ'ntəː·ʌ·st UK: kɔmpaʊnd ɪntrəst
kamatoskamat-számlakif
  1. equated account
   USA: ɪ·kweɪ'tʌ·d ʌ·kaʊ'nt UK: ɪkweɪtɪd əkaʊnt
kamatostul/búsásan megfizetkif
  1. repay with interest
   USA: riː·peɪ' wʌ·ð ɪ'ntəː·ʌ·st UK: riːpeɪ wɪð ɪntrəst
kamatozikkif
  1. carry interest
   USA: kæ'riː· ɪ'ntəː·ʌ·st UK: kæriː ɪntrəst
  1. bear interest
   USA: be'r ɪ'ntəː·ʌ·st UK: beər ɪntrəst
kamatozó pénztárjegyfn
  1. savings certificate
   USA: seɪ'vɪ·ŋz səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: seɪvɪŋz sətɪfɪkeɪt
kamat (PHARE)fn
  1. interest
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪntrəst
kamattámogatáskif
  1. interest subsidy
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st sʌ'bsʌ·diː· UK: ɪntrəst sʌbsədiː
kamatyi
  1. fuck
   USA: fʌ'k UK: fʌk
kamatyoli
  1. diddle
   UK: dɪdl
késedelmi kamatkif
  1. late interest
   USA: leɪ't ɪ'ntəː·ʌ·st UK: leɪt ɪntrəst
  1. interest for default
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st frəː· dʌ·fɔː'lt UK: ɪntrəst fəː dɪfɔːlt
  1. default interest
   USA: dʌ·fɔː'lt ɪ'ntəː·ʌ·st UK: dɪfɔːlt ɪntrəst
leszámítolási kamatlábfn
  1. discount rate
   USA: dɪ'skaʊ·nt reɪ't UK: dɪskaʊnt reɪt
  1. bank rate
   USA: bæ'ŋk reɪ't UK: bæŋk reɪt
hátralékos kamatokkif
  1. arrears of interest
   USA: əː·ɪ'rz ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ərɪəz ɔv ɪntrəst
szívességét kamatostul visszafizettekif
  1. his service was repaid with usury
   USA: hʌ·z səː'vʌ·s wʌ·z riː·peɪ'd wʌ·ð yuː'zəː·iː· UK: hɪz səːvɪs wɔz riːpeɪd wɪð juːʒəriː
hoz (kamatot)i
  1. produce
   USA: proʊ'duː·s UK: prɔdjuːs
nem kamatozó tőkekif
  1. idle capital
   USA: aɪ'dʌ·l kæ'pʌ·tʌ·l UK: aɪdl kæpɪtəl
pénzkölcsönzés kamatrafn
  1. bibl rég usury
   USA: yuː'zəː·iː· UK: juːʒəriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása