COVID-19 Fight
Összesen 280 találat 12 szótárban. Részletek
kelti
  1. wake
   USA: weɪ'k UK: weɪk
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
  1. given
   USA: gɪ'vʌ·n UK: gɪvn
  1. give rise to
   USA: gɪ'v raɪ'z tʌ· UK: gɪv raɪz tuː
  1. create
   USA: kriː·eɪ't UK: kriːeɪt
  1. call forth
   USA: kɔː'l fɔː'rθ UK: kɔːl fɔːθ
  1. arouse
   USA: əː·aʊ'z UK: əraʊz
keltafn
  1. gaelic
   USA: geɪ'lɪ·k UK: geɪlɪk
  1. Cornish
   USA: kɔː'rnɪ·ʃ UK: kɔːnɪʃ
  1. celtic
   USA: ke'ltɪ·k UK: keltɪk
kelta bárdi
  1. bard
   USA: bɔ'rd UK: bɑd
kelta költészetre vonatkozómn
  1. bardic
   UK: bɑdɪk
keltetésfn
  1. incubation
   USA: ɪ"ŋkyuː·beɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkjʊbeɪʃn
keltetőfn
  1. US brooder
   UK: bruːdər
keltetőgépfn
  1. incubator
   USA: ɪ'ŋkyʌ·beɪ"təː· UK: ɪnkjʊbeɪtər
keltetőházfn
  1. hatchery
   USA: hæ'tʃəː·iː· UK: hætʃəriː
keltezi
  1. date
   USA: deɪ't UK: deɪt
keltezés nélkülimn
  1. dateless
   UK: deɪtləs
keltezetlenmn
  1. undated
   USA: ʌ"ndeɪ'tʌ·d UK: ʌndeɪtɪd
  1. dateless
   UK: deɪtləs
keltezettmn
  1. dated
   USA: deɪ'tʌ·d UK: deɪtɪd
keltezhetőmn
  1. datable
   UK: deɪtəbl
kelteződikkif
  1. date from
   USA: deɪ't fəː·m UK: deɪt frɔm
kelt (tészta)mn
  1. raised
   USA: reɪ'zd UK: reɪzd
áhítatot kelti
  1. awe
   USA: ɔː' UK: ɔː
benyomást kelti
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
életre kelti
  1. vivify
   UK: vɪvɪfaɪ
  1. revive
   USA: riː·vaɪ'v UK: rɪvaɪv
  1. rally
   USA: ræ'liː· UK: ræliː
ellenszenvet kelti
  1. disgust
   USA: dɪ"sgʌ'st UK: dɪsgʌst
félelmet kelti
  1. scare
   USA: ske'r UK: skeər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása