COVID-19 Fight
keresztbei
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
keresztbe fektetett anyagfn
  1. bias
   USA: baɪ'ʌ·s UK: baɪəs
keresztbe futómn
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
keresztbe raki
  1. stook
   UK: stʊk
  1. shock
   USA: ʃɔ'k UK: ʃɔk
  1. recross
   USA: riː·krɔː's UK: riːkrɔs
keresztbe rakott dolgokfn
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
keresztbe teszi
  1. put across
   USA: pʊ't ʌ·krɔː's UK: pʊt əkrɔs
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
keresztbe tett lábszárcsontokfn
  1. crossbones
   USA: krɔː'sboʊ"nz UK: krɔsboʊnz
keresztbe való labdaátadásfn
 1. sp
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
keresztbe álli
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
keresztbe üti
  1. angle
   USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
keresztbeni
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. thwart
   USA: θwɔː'rt UK: θwɔːt
  1. crossways
   UK: krɔsweɪz
  1. athwart
   USA: ʌ·θwɔː'rt UK: əθwɔːt
  1. aslant
   UK: əslɑnt
  1. angularly
   UK: æŋgjʊləliː
  1. across
   USA: ʌ·krɔː's UK: əkrɔs
keresztbe(n)hsz
  1. crosswise
   USA: krɔː'swaɪ"z UK: krɔswaɪz
keresztben egymásra raki
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
keresztben egymásra rakottmn
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
keresztben gyaluli
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
keresztben megmunkáli
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
keresztben megyi
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
keresztben vonalkázi
  1. cross-hatch
   UK: krɔshætʃ
keresztben állómn
  1. thwart
   USA: θwɔː'rt UK: θwɔːt
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
keresztbeporzásfn
  1. crossing
   USA: krɔː'sɪ·ŋ UK: krɔsɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása