keresztezi
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. thwart
   USA: θwɔː'rt UK: θwɔːt
  1. intersect
   USA: ɪ"nəː·se'kt UK: ɪntəsekt
  1. hybridize
   USA: haɪ'brʌ·daɪ"z UK: haɪbrɪdaɪz
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
 1. biol
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
keresztezettmn
 1. műsz
  1. oblique
   USA: ʌ·bliː'k UK: əbliːk
  1. mulish
   UK: mjuːlɪʃ
 2. bot
  1. hybrid
   USA: haɪ'brʌ·d UK: haɪbrɪd
keresztezett fajtafn
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
keresztezett lábmn
keresztezett szíjkif
  1. oblique belt
   USA: ʌ·bliː'k be'lt UK: əbliːk belt
keresztezhetőmn
  1. passable
   USA: pæ'sʌ·bʌ·l UK: pɑsəbl
keresztezi a számításaitkif
  1. put a spoke in the wheel
   USA: pʊ't eɪ' spoʊ'k ɪ'n ðiː· hwiː'l UK: pʊt eɪ spoʊk ɪn ðiː wiːl
keresztezi terveiti
  1. biz checkmate
   USA: tʃe'kmeɪ"t UK: tʃekmeɪt
keresztezi vki terveiti
keresztezi vkinek a lépéseiti
keresztezi vkinek az útjáti
keresztezik egymásti
  1. cross each other
   USA: krɔː's iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: krɔs iːtʃ ʌðər
keresztezésfn
  1. átv traversing
   USA: trʌ·vəː'sɪ·ŋ UK: trævəːsɪŋ
  1. tud mule
   USA: myuː'l UK: mjuːl
  1. crossing
   USA: krɔː'sɪ·ŋ UK: krɔsɪŋ
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
  1. confluence
   USA: kɔ'nfluː·ʌ·ns UK: kɔnflʊəns
keresztezés (növ)i
  1. crossing
   USA: krɔː'sɪ·ŋ UK: krɔsɪŋ
keresztezéses nemesítés (növ)kif
  1. cross breeding
   USA: krɔː's briː'dɪ·ŋ UK: krɔs briːdɪŋ
keresztezödésfn
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
keresztezőmn
  1. traverser
   UK: trævəːsər
  1. thwart
   USA: θwɔː'rt UK: θwɔːt
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
kereszteződiki
  1. intersect
   USA: ɪ"nəː·se'kt UK: ɪntəsekt
  1. interlock
   USA: ɪ"ntəː·lɔ'k UK: ɪntəlɔk
  1. hybridize
   USA: haɪ'brʌ·daɪ"z UK: haɪbrɪdaɪz
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
kereszteződnek (fajták)i
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
kereszteződésfn
  1. junction
   USA: ʤʌ'ŋkʃʌ·n UK: ʤʌŋkʃn
  1. crossing
   USA: krɔː'sɪ·ŋ UK: krɔsɪŋ
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
  1. confluence
   USA: kɔ'nfluː·ʌ·ns UK: kɔnflʊəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása