keresztezettmn
 1. műsz
  1. oblique
   USA: ʌ·bliː'k UK: əbliːk
  1. mulish
   UK: mjuːlɪʃ
 2. bot
  1. hybrid
   USA: haɪ'brʌ·d UK: haɪbrɪd
keresztezett fajtafn
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
keresztezett lábmn
keresztezett szíjkif
  1. oblique belt
   USA: ʌ·bliː'k be'lt UK: əbliːk belt
nem keresztezettmn
  1. uncrossed
   UK: ʌnkrɔst
pinttyel keresztezett kanárifn
  1. mule bird
   USA: myuː'l bəː'd UK: mjuːl bəːd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása