COVID-19 Fight
Összesen 69 találat 8 szótárban. Részletek
keringi
  1. wheel
   USA: hwiː'l UK: wiːl
  1. revolve
   USA: riː·vɔ'lv UK: rɪvɔlv
 1. rep
  1. orbit
   USA: ɔː'rbʌ·t UK: ɔːbɪt
  1. hover
   USA: hʌ'vəː· UK: hɔvər
  1. gyrate
   USA: ʤaɪ'reɪ"t UK: ʤaɪreɪt
  1. flow
   USA: floʊ' UK: floʊ
  1. A Duna nyolc országon folyik keresztül.
    1. The river Danube flows through eight countries.
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. circulate
   USA: səː'kyʌ·leɪ"t UK: səːkjʊleɪt
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
  1. circle
   USA: səː'kʌ·l UK: səːkl
keringésfn
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
 1. csill
  1. revolution
   USA: re"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: revəluːʃn
  1. gyration
   USA: ʤaɪ·reɪ'ʃʌ·n UK: ʤaɪreɪʃn
 2. fiz
  1. flux
   USA: flʌ'ks UK: flʌks
  1. flow
   USA: floʊ' UK: floʊ
  1. Nem képes kompromisszumra, így legtöbbször árral szemben halad.
    1. He is not able to compromise and usually goes against the flow.
  2. az információk szabad áramlása
    1. free flow of information
  1. circulation
   USA: səː'kyʌ·leɪ"ʃʌ·n UK: səːkjʊleɪʃn
keringésimn
  1. circulatory
   USA: səː'kyʌ·lʌ·tɔː"riː· UK: səːkjʊlətəriː
keringési időfn
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
keringési pályafn
  1. orbit
   USA: ɔː'rbʌ·t UK: ɔːbɪt
keringési zavarkif
  1. vascular lesion
   USA: væ'skyʌ·ləː· liː'ʒʌ·n UK: væskjʊlər liːʒn
kering, köröz, forogi
  1. revolve
   USA: riː·vɔ'lv UK: rɪvɔlv
keringői
  1. waltz
   USA: wɔː'ls UK: wɔːls
  1. valse
   UK: vɑls
  1. revolving
   USA: riː·vɔ'lvɪ·ŋ UK: rɪvɔlvɪŋ
  1. circulating
   USA: səː'kyʌ·leɪ"tɪ·ŋ UK: səːkjʊleɪtɪŋ
keringő galambfn
 1. áll
  1. roller
   USA: roʊ'ləː· UK: roʊlər
keringőziki
  1. waltz
   USA: wɔː'ls UK: wɔːls
kering (vér)fn
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
örvénylő keringésfn
  1. whirl
   USA: hwəː'l UK: wəːl
forgó, keringömn
  1. revolving
   USA: riː·vɔ'lvɪ·ŋ UK: rɪvɔlvɪŋ
keringi
  1. zirkulieren
   tsɪɐku'liːrən
 1. sp
  1. kreisen
   'kraɪzən
  1. kreiseln
   'kraɪzəln
  1. drehen
   'dreːən
keringésfn
  1. e Zirkulation
   tsɪɐkula'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Zirkulationen
   1. birtokos eset:
   2. Zirkulation
  1. r Umlauf
   1. birtokos eset:
   2. Umlaufes
   3. Umlaufs
  1. e Rotation
   rota'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Rotationen
   1. birtokos eset:
   2. Rotation
  1. r Lauf
   'laʊf
   1. birtokos eset:
   2. Laufes
   3. Laufs
keringési időfn
 1. csill fiz
  1. r Zyklus
   'tsyːklʊs
   1. többes szám:
   2. Zykluslen
   1. birtokos eset:
   2. Zyklus
 2. csill
keringési zavarkif
keringõfn
  1. r Walzer
   'valtsɐ
   1. többes szám:
   2. Walzer
   1. birtokos eset:
   2. Walzers
keringõziki
  1. walzen
   'valtsən
keringőfn
 1. tánc
  1. r Walzer
   'valtsɐ
   1. többes szám:
   2. Walzer
   1. birtokos eset:
   2. Walzers
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása