COVID-19 Fight
keverediki
  1. mix
   USA: mɪ'ks UK: mɪks
  1. mingling
   USA: mɪ'ŋglɪ·ŋ UK: mɪŋglɪŋ
  1. mingle
   USA: mɪ'ŋgʌ·l UK: mɪŋgl
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
 1. vegy
  1. combine
   USA: kʌ·mbaɪ'n UK: kɔmbaɪn
  1. blend
   USA: ble'nd UK: blend
  1. amalgamate
   USA: ʌ·mæ'lgʌ·meɪ"t UK: əmælgəmeɪt
bajba keveredikkif
  1. get into trouble
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· trʌ'bʌ·l UK: get ɪntuː trʌbl
  1. get into mischief
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· mɪ'stʃʌ·f UK: get ɪntuː mɪstʃɪf
gyanús ügybe keveredikkif
  1. get entangled in a suspicious business
   USA: gɪ't e·ntæ'ŋgʌ·ld ɪ'n eɪ' sʌ·spɪ'ʃʌ·s bɪ'znʌ·s UK: get ɪntæŋgld ɪn eɪ səspɪʃəs bɪznəs
rossz társaságba keveredikkif
  1. get into bad company
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· bæ'd kʌ'mpʌ·niː· UK: get ɪntuː bæd kʌmpəniː
program- v. projektengedélyező - "Szabályosan" magát a segélyprogramot illetik a "program" szóval és a programok első fokú alprogramjait a "projekt" szóval. A külföldi és hazai Phar-anyagokban gyakran keveredik a két szó használata. (PHARE)kif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása