COVID-19 Fight
Összesen 92 találat 8 szótárban. Részletek
kezelésfn
  1. usage
   USA: yuː'sʌ·ʤ UK: juːsɪʤ
 1. orv
  1. treatment
   USA: triː'tmʌ·nt UK: triːtmənt
  1. treating
   USA: triː'tɪ·ŋ UK: triːtɪŋ
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. manipulation
   USA: mʌ·nɪ"pyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: mənɪpjʊleɪʃn
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. handling
   USA: hæ'ndʌ·lɪ·ŋ UK: hændlɪŋ
  1. disposal
   USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: dɪspoʊzl
  1. curing
   USA: kyʊ'rɪ·ŋ UK: kjʊərɪŋ
  1. cure
   USA: kyʊ'r UK: kjʊər
 2. orv
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. attention
   USA: ʌ·te'nʃʌ·n UK: ətenʃn
  1. Nincs szükségem gyógyszeres kezelésre.
    1. I don't need medical attention.
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
kezelésbe vesz vmiti
kezelés előkészítéséül csináli
 1. orv
  1. premise
   USA: pre'mʌ·s UK: premɪs
kezelésimn
  1. technical
   USA: te'knɪ·kʌ·l UK: teknɪkl
kezelési díjkif
  1. handling charge
   USA: hæ'ndʌ·lɪ·ŋ tʃɔ'rʤ UK: hændlɪŋ tʃɑʤ
kezelési költségkif
  1. handling fee
   USA: hæ'ndʌ·lɪ·ŋ fiː' UK: hændlɪŋ fiː
break kezelésfn
felületi kezeléskif
  1. surface treatment
   USA: səː'fʌ·s triː'tmʌ·nt UK: səːfɪs triːtmənt
file kezeléskif
  1. file handle
   USA: faɪ'l hæ'ndʌ·l UK: faɪl hændl
  1. file control
   USA: faɪ'l kʌ·ntroʊ'l UK: faɪl kəntroʊl
gyógyszeres kezeléskif
  1. medication
   USA: me"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: medɪkeɪʃn
helytelen kezelésfn
 1. jog
  1. malpractice
   USA: mæ·lpræ'ktʌ·s UK: mælpræktɪs
hűtlen kezelésfn
  1. misappropriation
   USA: mɪ"sʌ·proʊ"priː·eɪ'ʃʌ·n UK: mɪsəproʊprɪeɪʃn
 1. jog
  1. malpractice
   USA: mæ·lpræ'ktʌ·s UK: mælpræktɪs
 2. jog
  1. malfeasance
   USA: mæ"lfiː'zʌ·ns UK: mælfiːzns
ionizációs kezelésfn
  1. ionization
   USA: aɪ"ʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: aɪənaɪzeɪʃn
kemoterápiás kezelésfn
  1. chemotherapy
   USA: kiː"moʊ·θe'rʌ·piː· UK: kemoʊθerəpiː
kézi kezeléskif
  1. manipulative surgery
   USA: mʌ·nɪ'pyʌ·leɪ"tɪ·v səː'ʤəː·iː· UK: mənɪpjʊlətɪv səːʤəriː
megelőző kezelésfn
  1. prophylaxis
   UK: prɔfɪlæksɪs
orvosi kezeléskif
  1. medical treatment
   USA: me'dʌ·kʌ·l triː'tmʌ·nt UK: medɪkl triːtmənt
  1. medical attendance
   USA: me'dʌ·kʌ·l ʌ·te'ndʌ·ns UK: medɪkl ətendəns
rossz kezelésfn
  1. mistreatment
   USA: mɪ"striː'tmʌ·nt UK: mɪstriːtmənt
  1. mismanagement
   USA: mɪ"smæ'nɪ·ʤmʌ·nt UK: mɪsmænɪʤmənt
tüneti kezeléskif
  1. symptomatic treatment
   USA: sɪ"mptʌ·mæ'tɪ·k triː'tmʌ·nt UK: sɪmptəmætɪk triːtmənt
saját kezelésbe veszi
  1. take over
   USA: teɪ'k oʊ'vəː· UK: teɪk oʊvər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása