COVID-19 Fight
Összesen 22 találat 7 szótárban. Részletek
kiértékeli
  1. evaluate, appraise, size up
   USA: iː·væ'lyuː·eɪ"t ʌ·preɪ'z saɪ'z ʌ'p UK: ɪvæljʊeɪt əpreɪz saɪz ʌp
  1. assess
   USA: ʌ·se's UK: əses
(ki)értékeli
  1. evaluate
   USA: iː·væ'lyuː·eɪ"t UK: ɪvæljʊeɪt
  1. A program kiértékeli a kérdésekre adott válaszokat.
    1. The program evaluates the answers given to the questions.
kiértékelésfn
  1. reading
   USA: riː'dɪ·ŋ UK: riːdɪŋ
  1. evaluation
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪvæljʊeɪʃn
  1. Külső szakértőket is meghívunk a projekt kiértékelésére tartott megbeszélésre.
    1. We also invite external experts to the meeting for the project evaluation.
kiértékelés; felmérésfn
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
szakmai kiértékelés - A szolgáltatói szerződéseknél az ajánlattevőknek pályázatuk részeiként külön szakmai és pénzügyi ajánlatot kell benyújtaniuk. A szakmai kiértékelés először azt állapítja meg, hogy mely pályázatok a legalkalmasbbak szakmai szempontbólkif
szakmai kiértékelés (EU)kif
  1. technical evaluation
   USA: te'knɪ·kʌ·l iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: teknɪkl ɪvæljʊeɪʃn
az orvos által kiértékeltkif
  1. interpreted by physician
   USA: ɪ"ntəː'prʌ·tʌ·d baɪ' fʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪntəːprɪtɪd baɪ fɪzɪʃn
ajánlatbontási ülés - Ennek során a kiértékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát. (PHARE)kif
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
értékelő jelentés - A tenderek kirtékelése után jelentés készül, amelyet az értékelő bizottság elnöke ír alá. A jelentésben összegezik az ajánlatok kiértékelését és javaslatot tesznek apályázat nyertesére. (PHARE)kif
  1. evaluation report
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n rʌ·pɔː'rt UK: ɪvæljʊeɪʃn rɪpɔːt
kiértékeli
kiértékeli
kiértékelésfn
kiértékelnincs
kiértékeli
kiértékelésnincs
kiértékelhetőmn
  1. analizzabile
   analizzábile
kiértékelhetőségfn
kiértékelnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása