COVID-19 Fight
Összesen 27 találat 8 szótárban. Részletek
kicseréli
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
  1. replace
   USA: əː·pleɪ's UK: rɪpleɪs
  1. renew
   USA: rʌ·nuː' UK: rɪnjuː
  1. refit
   USA: riː·fɪ't UK: riːfɪt
  1. exchange
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: ɪkstʃeɪnʤ
  1. commute
   USA: kʌ·myuː't UK: kəmjuːt
  1. barter
   USA: bɔ'rtəː· UK: bɑtər
kicserélésfn
  1. transposal
   UK: trænspoʊzəl
  1. replacing
   USA: rʌ·pleɪ'sɪ·ŋ UK: rɪpleɪsɪŋ
  1. replacement
   USA: rʌ·pleɪ'smʌ·nt UK: rɪpleɪsmənt
  1. renewal
   USA: rʌ·nuː'ʌ·l UK: rɪnjuːəl
  1. exchange
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: ɪkstʃeɪnʤ
kicserél, felcseréli
  1. replace
   USA: əː·pleɪ's UK: rɪpleɪs
kicserélhető noteszlapfn
  1. refill
   USA: riː'fɪ·l UK: riːfɪl
kicseréli a biztosítékotkif
  1. fuse / replace the -
   USA: fyuː'z əː·pleɪ's ðiː· UK: fjuːz rɪpleɪs ðiː
pótolhatatlan, kicserélhetetlenmn
  1. irreplaceable
   USA: ɪ·rʌ·pleɪ'sʌ·bʌ·l UK: ɪrɪpresəbl
megfigyeléseiket kicserélikkif
  1. compare notes
   USA: kʌ·mpe'r noʊ'ts UK: kəmpeər noʊts
csalárdul kicseréltmn
  1. supposititious
   UK: səpɔzɪtɪʃəs
kicserélésfn
  1. r Wechsel
   'vɛksəl
   1. többes szám:
   2. Wechsel
   1. birtokos eset:
   2. Wechsels
  1. r Austausch
   'aʊstaʊʃ
kicserélésfn
kicseréli
  1. zamienić
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zamienię
   1. egyes szám 3. személy:
   2. zamieni
  2. wymienić
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. wymienię
   1. egyes szám 3. személy:
   2. wymieni
kicserélnincs
kicserélik a foglyokatnincs
kicserélőnincs
újból kicserél / lecserélnincs
két nem homológ kromoszóma részeinek kicserélődésenincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása