Összesen 41 találat 7 szótárban. Részletek
kicsinyesmn
 1. műv
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
  1. punctilious
   USA: pʌ·ŋktɪ'liː·ʌ·s UK: pʌŋktɪlɪəs
  1. petty
   USA: pe'tiː· UK: petiː
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. little
   USA: lɪ'tʌ·l UK: lɪtl
  1. illiberal
   UK: ɪlɪbərəl
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
  1. fault-finding
   UK: fɔːltfaɪndɪŋ
kicsinyes bosszúfn
  1. spite
   USA: spaɪ't UK: spaɪt
kicsinyesenhsz
  1. meanly
   UK: miːnliː
  1. begrudgingly
   UK: bɪgrʌʤɪŋliː
kicsinyes gyűlöletfn
  1. spite
   USA: spaɪ't UK: spaɪt
kicsinyes hiúságfn
  1. vainglory
   UK: veɪnglɔːriː
kicsinyeskedésfn
  1. biz cheese-paring
   UK: tʃiːzpeərɪŋ
kicsinyeskediki
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
kicsinyes(kedő)mn
  1. pettifogging
   UK: petɪfɔgɪŋ
kicsinyeskedőmn
  1. niggling
   UK: nɪglɪŋ
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
kicsinyeskedő személyfn
  1. fusspot
   UK: fʌspɔt
kicsinyességfn
  1. pettiness
   USA: pe'tiː·nʌ·s UK: petɪnəs
  1. fussiness
   UK: fʌsɪnəs
  1. fault-finding
   UK: fɔːltfaɪndɪŋ
kicsinyes(ség)mn
  1. fault-finding
   UK: fɔːltfaɪndɪŋ
kicsinyes szőrszálhasogatásfn
  1. pedantry
   USA: pe'dʌ·ntriː· UK: pedntriː
kicsinyesmn
  1. schmierig
   'ʃmiːrɪç
  1. kleinlich
   'klaɪnɐlɪç
kicsinyesenhsz
  1. klein
   'klaɪn
kicsinyesen gondolkodikkif
  1. klein denken
   'klaɪn 'dɛŋkən
kicsinyeskedésfn
  1. e Pedanterie
   pedantə'riː
   1. többes szám:
   2. Pedanterieen
   3. Pedanteriei
   1. birtokos eset:
   2. Pedanterie
kicsinyeskediki
kicsinyességfn
  1. e Kleinlichkeit
   'klaɪnlɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Kleinlichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Kleinlichkeit
  1. s Banausentum
   1. birtokos eset:
   2. Banausentumes
   3. Banausentums
kicsinyesfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása