Összesen 138 találat 9 szótárban. Részletek
kiemeli
  1. unhinge
   USA: ʌ·nhɪ'nʤ UK: ʌnhɪnʤ
  1. biz underline
   USA: ʌ'ndəː·laɪ"n UK: ʌndəlaɪn
  1. throw up
   USA: θroʊ' ʌ'p UK: θroʊ ʌp
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
  1. set off
   USA: se't ɔː'f UK: set ɔf
  1. salve
   USA: sɔ'v UK: sælv
 1. műv
  1. relieve
   USA: riː·liː'v UK: rɪliːv
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. pull out
   USA: pʊ'l aʊ't UK: pʊl aʊt
 2. nyomd
  1. pick up
   USA: pɪ'k ʌ'p UK: pɪk ʌp
  1. highlight
   USA: haɪ'laɪ"t UK: haɪlaɪt
  1. heighten
   USA: haɪ'tʌ·n UK: haɪtn
  1. US feature
   USA: fiː'tʃəː· UK: fiːtʃər
  1. except
   USA: ɪ·kse'pt UK: ɪksept
  1. enhance
   USA: e·nhæ'ns UK: ɪnhɑns
  1. A kávézójelenetben úgy állították be a világítást, hogy kiemeljék szépségét.
    1. The lighting in the cafe scene was arranged to enhance her beauty.
  1. emphasize
   USA: e'mfʌ·saɪ"z UK: emfəsaɪz
kiemelésfn
  1. rég exaltation
   UK: egzɔːlteɪʃn
kiemelés tőlemkif
  1. italics mine
   USA: aɪ·tæ'lɪ·ks maɪ'n UK: ɪtælɪks maɪn
kiemel (játékost); mag (pl. virágé)fn
  1. seed
   USA: siː'd UK: siːd
kiemel (kábelt)i
  1. grapple
   USA: græ'pʌ·l UK: græpl
kiemelkedésfn
  1. swell
   USA: swe'l UK: swel
  1. rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
 1. kat
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. protrusion
   UK: prətruːʒn
  1. prominence
   USA: prɔ'mʌ·nʌ·ns UK: prɔmɪnəns
  1. átv emergence
   USA: iː'məː·ʤʌ·ns UK: ɪməːʤəns
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
kiemelkediki
  1. overtop
   UK: oʊvətɔp
 1. hajó
  1. biz loom
   USA: luː'm UK: luːm
  1. excel
   USA: ɪ·kse'l UK: ɪksel
  1. irod exceed
   USA: ɪ·ksiː'd UK: ɪksiːd
  1. emerge
   USA: iː'məː·ʤ UK: ɪməːʤ
  1. bulk
   USA: bʌ'lk UK: bʌlk
kiemelkedik, jeleskediki
  1. excel
   USA: ɪ·kse'l UK: ɪksel
kiemelkedö, kiválómn
  1. prominent
   USA: prɔ'mʌ·nʌ·nt UK: prɔmɪnənt
kiemelkedőmn
  1. biz topping
   USA: tɔ'pɪ·ŋ UK: tɔpɪŋ
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
  1. Külföldi részleget nyitni jelentős esemény egy cég életében.
    1. Opening a foreign subsidiary is a significant event in a company's life.
  2. Lényeges különbség van a felnőtt kutyák és a kölyökkutyák táplálása között.
    1. There is a significant difference between feeding an adult dog or a puppy.
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
  1. átv salient
   USA: seɪ'lyʌ·nt UK: seɪlɪənt
  1. raised
   USA: reɪ'zd UK: reɪzd
  1. protuberant
   UK: prətjuːbərənt
  1. átv prominent
   USA: prɔ'mʌ·nʌ·nt UK: prɔmɪnənt
  1. pre-eminent
   USA: priː·e'mʌ·nʌ·nt
  1. paramount
   USA: pe'rʌ·maʊ"nt UK: pærəmaʊnt
  1. overriding
   USA: oʊ'vəː·raɪ"dɪ·ŋ UK: oʊvəraɪdɪŋ
  1. outstanding
   USA: aʊ"tstæ'ndɪ·ŋ UK: aʊtstændɪŋ
  1. Számos kiváló festő élt Párizsban, sokan közülük a Montmartre-on.
    1. Many outstanding painters lived in Paris, many of them in Montmartre.
  2. A tanév alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat egyhetes balatonparti nyaralással jutalmazzák.
    1. Students with an outstanding performance during the schoolyear will be awarded with a one-week trip to Lake Balaton.
  1. lofty
   USA: lɔː'ftiː· UK: lɔftiː
  1. átv eminent
   USA: e'mʌ·nʌ·nt UK: emɪnənt
  1. commanding
   USA: kʌ·mæ'ndɪ·ŋ UK: kəmɑndɪŋ
kiemelkedő csíkfn
 1. tex
  1. wale
   USA: weɪ'l UK: weɪl
kiemelkedő dombfn
  1. beacon
   USA: biː'kʌ·n UK: biːkən
kiemelkedő egyéniségfn
  1. biz lion
   USA: laɪ'ʌ·n UK: laɪən
kiemelkedőenhsz
  1. surpassingly
   UK: səpɑsɪŋliː
  1. prominently
   USA: prɔ'mʌ·nʌ·ntliː· UK: prɔmɪnəntliː
  1. of overriding
   USA: ʌ·v oʊ'vəː·raɪ"dɪ·ŋ UK: ɔv oʊvəraɪdɪŋ
kiemelkedően a legjobbkif
  1. by far the best
   USA: baɪ' fɔ'r ðiː· be'st UK: baɪ fɑr ðiː best
kiemelkedőségfn
  1. salience
   UK: seɪlɪəns
kiemel (roncsot)i
  1. salvage
   USA: sæ'lvʌ·ʤ UK: sælvɪʤ
kiemeltmn
  1. seeded
   USA: siː'dʌ·d UK: siːdɪd
  1. accentuated
   USA: æ·kse'ntʃʌ·weɪ"tʌ·d UK: əksentʃʊeɪtɪd
kiemelt földkupacfn
  1. cop
   USA: kɔ'p UK: kɔp
kiemelt-módfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása