COVID-19 Fight
Összesen 51 találat 9 szótárban. Részletek
kilépi
  1. step
   USA: ste'p UK: step
  1. step out
   USA: ste'p aʊ't UK: step aʊt
  1. biz skót skelp
  1. secede
   USA: sʌ·siː'd UK: sɪsiːd
  1. pace
   USA: peɪ's UK: peɪsiː
  1. overstep
   USA: oʊ'vəː·ste"p UK: oʊvəstep
  1. exit
   USA: e'ksʌ·t UK: eksɪt
  1. emerge
   USA: iː'məː·ʤ UK: ɪməːʤ
  1. egress
   USA: ɪ·gre's UK: iːgres
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
kilép a sorbóli
 1. kat
  1. fall out
   USA: fɔ'l aʊ't UK: fɔːl aʊt
  1. break rank
   USA: breɪ'k ræ'ŋk UK: breɪk ræŋk
kilépésfn
  1. secession
   USA: sʌ·se'ʃʌ·n UK: sɪseʃn
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
kilépés 'bentmaradvákif
  1. exit but stay resident
   USA: e'ksʌ·t bʌ't steɪ' re'zʌ·dʌ·nt UK: eksɪt bət steɪ rezɪdənt
kilépésekfn
  1. exits
   USA: e'ksʌ·ts UK: eksɪts
kilép (lábbal előre)i
  1. step off
   USA: ste'p ɔː'f UK: step ɔf
kilépőfn
  1. secessionist
   USA: sʌ·se'ʃʌ·nʌ·st UK: sɪseʃənɪst
  1. leaving
   USA: liː'vɪ·ŋ UK: liːvɪŋ
  1. emergent
   USA: iː'məː·ʤʌ·nt UK: ɪməːʤənt
kilépőél (szárnyprofil)kif
  1. trailing edge
   USA: treɪ'lɪ·ŋ e'ʤ UK: treɪlɪŋ eʤ
kilép (pártból)i
  1. bolt
   USA: boʊ'lt UK: boʊlt
kilép (távolságot)i
  1. step off
   USA: ste'p ɔː'f UK: step ɔf
kilép vhonnani
kilép vmibőli
jól kilépi
  1. step it out
   USA: ste'p ʌ·t aʊ't UK: step ɪt aʊt
  1. go at a good round pace
   USA: goʊ' æ't eɪ' gʌ·d raʊ'nd peɪ's UK: goʊ ət eɪ gʊd raʊnd peɪsiː
kijárat, kilépési
  1. exit
   USA: e'ksʌ·t UK: eksɪt
pártból kilépettmn
  1. maverick
   USA: mæ'vrɪ·k UK: mævərɪk
medréből kilépni készülő folyófn
  1. AUS banker
   USA: bæ'ŋkəː· UK: bæŋkər
jól kilépvekif
  1. at a lively
   USA: æ't eɪ' laɪ'vliː· UK: ət eɪ laɪvliː
  1. at a lively clip
   USA: æ't eɪ' laɪ'vliː· klɪ'p UK: ət eɪ laɪvliː klɪp
kilépésfn
  1. átv r Austritt
   'aʊstrɪt
kilépésfn
  1. táj dn A szolgálatból r Ausstand
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása