Összesen 30 találat 7 szótárban. Részletek
(ki)osztkif
  1. deal out
   USA: diː'l aʊ't UK: diːl aʊt
kioszti
  1. pass out
   USA: pæ's aʊ't UK: pɑs aʊt
  1. mete out
   USA: miː't aʊ't UK: miːt aʊt
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. hand out
   USA: hæ'nd aʊ't UK: hænd aʊt
  1. give out
   USA: gɪ'v aʊ't UK: gɪv aʊt
  1. distribute
   USA: dɪ"strɪ'byuː·t UK: dɪstrɪbjuːt
  1. dispense
   USA: dɪ"spe'ns UK: dɪspens
  1. deal out
   USA: diː'l aʊ't UK: diːl aʊt
  1. bestow
   USA: bʌ·stoʊ' UK: bɪstoʊ
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
  1. allot
   USA: ʌ·lɔ't UK: əlɔt
  1. allocate
   USA: æ'lʌ·keɪ"t UK: æləkeɪt
kiosztásfn
  1. distribution
   USA: dɪ"strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: dɪstrɪbjuːʃn
  1. allotment
   USA: ʌ·lɔ'tmʌ·nt UK: əlɔtmənt
  1. allocation
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æləkeɪʃn
kiosztatlanmn
  1. unallotted
   UK: ʌnəlɔtɪd
kioszt (jutalmat)i
  1. mete
   USA: miː't UK: miːt
kioszt (munkát)i
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
kiosztott anyagfn
  1. handout
   USA: hæ'ndaʊ"t UK: hændaʊt
kiosztott lapokfn
 1. ját
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
kioszt (szerepet)i
  1. cast, cast
   USA: kæ'st kæ'st UK: kɑst kɑst
kioszt, szétoszti
  1. distribute
   USA: dɪ"strɪ'byuː·t UK: dɪstrɪbjuːt
újból kioszti
  1. reassign
   USA: riː"ʌ·saɪ'n
újra kiosztásfn
  1. redistribution
   USA: riː"dʌ·strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: riːdɪstrɪbjuːʃn
(ki)oszti
  1. darreichen
   'daːɐraɪçən
kiosztásfn
  1. e Verteilung
   fɛɐ'taɪlʊŋ
  1. e Ausgabe
   'aʊsgaːbə
   1. többes szám:
   2. Ausgabeen
   1. birtokos eset:
   2. Ausgabe
kioszti
kiosztásfn
kiosztja a szerepeketnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása