COVID-19 Fight
Összesen 102 találat 9 szótárban. Részletek
kiraki
  1. unload
   USA: ʌ·nloʊ'd UK: ʌnloʊd
 1. nyomd
  1. throw off
   USA: θroʊ' ɔː'f UK: θroʊ ɔf
  1. stevedore
   USA: stiː'vʌ·dɔː"r UK: stiːvədɔːr
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
  1. row
   USA: roʊ' UK: roʊ
  1. biz out
   USA: aʊ't UK: aʊt
  1. off-load
   UK: ɔːfloʊd
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
  1. disburden
   UK: dɪsbəːdn
kirak a partrai
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
kirakásfn
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
kirakás kaviccsalfn
  1. ballast
   USA: bæ'lʌ·st UK: bæləst
kirakatfn
  1. storefront
   USA: stɔː'rfrɔ"nt UK: stɔːrfrʌnt
  1. store window
   USA: stɔː'r wɪ'ndoʊ· UK: stɔːr wɪndoʊ
  1. shopwindow
   UK: ʃɔpwɪndoʊ
  1. shop-window
   UK: ʃɔpwɪndoʊ
  1. setout
   UK: setaʊt
  1. exhibition
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n UK: eksɪbɪʃn
  1. exhibition case
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n keɪ's UK: eksɪbɪʃn keɪs
  1. display window
   USA: dɪ"spleɪ' wɪ'ndoʊ· UK: dɪspleɪ wɪndoʊ
  1. display case
   USA: dɪ"spleɪ' keɪ's UK: dɪspleɪ keɪs
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. Erre az esetre különösen jól emlékszem, mert valami törpe fogta el.
    1. I particularly recollect his case, from his being took by a dwarf.
kirakati öltöztetőbabafn
  1. manikin
   UK: mænɪkɪn
kirakatot rendezkif
  1. dress the window
   USA: dre's ðiː· wɪ'ndoʊ· UK: dres ðiː wɪndoʊ
kirakatponyvafn
  1. tilt
   USA: tɪ'lt UK: tɪlt
kirakatrendezőfn
  1. dresser
   USA: dre'səː· UK: dresər
kirakatvitrinfn
kirak, kiboritfn
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
kirakodásfn
  1. unloading
   USA: ʌ·nloʊ'dɪ·ŋ UK: ʌnloʊdɪŋ
  1. pitching
   USA: pɪ'tʃɪ·ŋ UK: pɪtʃɪŋ
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
kirakodiki
  1. unload
   USA: ʌ·nloʊ'd UK: ʌnloʊd
  1. off-load
   UK: ɔːfloʊd
  1. discharge
   USA: dɪ'stʃɔ"rʤ UK: dɪstʃɑʤ
kirakodóhídfn
 1. hajó
  1. pier
   USA: pɪ'r UK: pɪər
kirakóhajófn
  1. tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
kirakójátékkif
  1. jigsaw puzzle
   USA: ʤɪ'gsɔː" pʌ'zʌ·l UK: ʤɪgsɔː pʌzl
kirakós játékfn
  1. jigsaw puzzle
   USA: ʤɪ'gsɔː" pʌ'zʌ·l UK: ʤɪgsɔː pʌzl
kirakottmn
  1. unladen
   UK: ʌnleɪdn
ezüsttel kiraki
  1. inlay
   USA: ɪ'nleɪ" UK: ɪnleɪ
gyeptéglával kiraki
  1. sod
   USA: sɔ'd UK: sɔd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása