COVID-19 Fight
Összesen 24 találat 6 szótárban. Részletek
kitérőmn
 1. mat
  1. skew
   USA: skyuː' UK: skjuː
  1. shuffling
   USA: ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ UK: ʃʌflɪŋ
 2. bány
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
  1. evasive
   USA: iː·veɪ'zɪ·v UK: ɪveɪsɪv
  1. double
   USA: dʌ'bʌ·l UK: dʌbl
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
  1. by-pass
   USA: baɪ'pæ"s UK: baɪpɑs
 3. kat
  1. bay
   USA: beɪ' UK: beɪ
kitérően válaszoli
  1. shuffle
   USA: ʃʌ'fʌ·l UK: ʃʌfl
  1. prevaricate
   UK: prɪværɪkeɪt
kitérő rendelkezésfn
  1. escape clause
   USA: ʌ·skeɪ'p klɔː'z UK: ɪskeɪp klɔːz
kitérő segédmágnesfn
  1. deflector
   UK: dɪflektə
kitérőútfn
  1. by-pass
   USA: baɪ'pæ"s UK: baɪpɑs
  1. by-pass road
   USA: baɪ'pæ"s roʊ'd UK: baɪpɑs roʊd
kitérővágányfn
  1. turnout
   USA: təː'naʊ"t UK: təːnaʊt
 1. vasút
  1. siding
   USA: saɪ'dɪ·ŋ UK: saɪdɪŋ
  1. points
   USA: pɔɪ'nts UK: pɔɪnts
kitérő választ adómn
  1. shuffling
   USA: ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ UK: ʃʌflɪŋ
hirtelen kitérő testfordulatfn
 1. sp
  1. volt
   USA: voʊ'lt UK: voʊlt
kitérőfn
  1. e Weiche
   'vaɪçə
   1. birtokos eset:
   2. Weichen
 1. vasút
  1. r Wechsel
   'vɛksəl
   1. többes szám:
   2. Wechsel
   1. birtokos eset:
   2. Wechsels
  1. r Exkurs
   ɛks'kʊɐs
   1. többes szám:
   2. Exkurse
   1. birtokos eset:
   2. Exkurses
  1. r Abweg
   'apveːk
   1. többes szám:
   2. Abwege
   1. birtokos eset:
   2. Abweges
   3. Abwegs
kitérőmn
 1. mat
 2. mat
  1. gewunden
   gə'vʊndən
 3. mat
kitérőfn
 1. vágány műsz
kitérőfn
 1. vasút
kitérővágányfn
 1. vasút
kitérőnincs
 1. cselekményben
 2. cselekményben
 3. cselekményben, irod.
 4. sínen
 5. sínen
kitérőfn
  1. parentesi
   n inv paréntesi
kitérőmn
kitérő / kibújó vmi alólmn
kitérőt tesznincs
  1. átv ált rég disgredire
  1. átv ált digredire
kitérő válasznincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása