Összesen 160 találat 8 szótárban.
születési anyakönyvi kivonatfn
  1. birth certificate
   USA: bəː'θ səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: bəːθ sətɪfɪkeɪt
kivoni
  1. megfoszt vmitől abziehen
kivoni
  1. substrahieren
   zʊpstra'hiːrən
kivonásfn
  1. e Subtraktion
   zʊptrak'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Subtraktionen
   1. birtokos eset:
   2. Subtraktion
kivonatfn
  1. r Extrakt (s)
   ɛks'trakt 'ɛs
  1. r Abriss
   1. többes szám:
   2. Abrisse
   1. birtokos eset:
   2. Abrisses
kivonatoli
  1. extrahieren
   ɛkstra'hiːrən
kivonja magáti
kivonulásfn
halotti anyakönyvi kivonatfn
házassági anyakönyvi kivonatfn
születési anyakönyvi kivonatfn
kivonásfn
kivonásfn
 1. csapatoké kat
kivonatoli
kivonatosmn
kivonja magáti
kivonja magát vmi alóli
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása