COVID-19 Fight
Összesen 20 találat 7 szótárban. Részletek
kormányzásfn
 1. hajó
  1. rég steerage
   UK: stɪərɪʤ
  1. ruling
   USA: ruː'lɪ·ŋ UK: ruːlɪŋ
  1. helm
   USA: he'lm UK: helm
  1. governance
   USA: gʌ'vəː·nʌ·ns UK: gʌvənəns
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. con
   USA: kɔ'n UK: kɔn
  1. US administration
   USA: æ·dmɪ"nʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪnɪstreɪʃn
rossz kormányzásfn
  1. misgovernment
   USA: mɪ"sgʌ'vəː·nmʌ·nt UK: mɪsgʌvnmənt
szervomotoros kormányzásfn
  1. power steering
   USA: paʊ'əː· stɪ'rɪ·ŋ UK: paʊər stɪərɪŋ
helyi szervek útján történő kormányzás hívefn
kormányzásfn
  1. e Steuerung
   'ʃtɔʏərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Steuerungen
   1. birtokos eset:
   2. Steuerung
  1. s Regiment
   regi'mɛnt
   1. többes szám:
   2. Regimente
   1. birtokos eset:
   2. Regimentes
   3. Regiments
kormányzásfn
kormányzásfn
 1. hajóé hajó
kormányzásnincs
kormányzásfn
  1. rég irod temo
   h
  1. redine
   n rédine
  1. rég redina
   n
átmeneti kormányzásnincs
rossz kormányzásfn
tirannusi / tirannoszi kormányzásnincs
 1. tört
  1. tirannia
   tirannía
tirannusi / tirannoszi kormányzásfn
 1. tört
  1. tirannide
   n tiránnide
az alkotmányosság elvén történő kormányzásnincs
a közérdeket szem előtt tartó, bölcs kormányzásnincs
a vilajet kormányzásanincs
kormányzásfn
kormányzásfn
kormányzás rendkívüli állapot esetén
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása