Összesen 39 találat 8 szótárban. Részletek
kritikusmn
  1. crucial
   USA: kruː'ʃʌ·l UK: kruːʃl
  1. A döntő pillanatban gyors döntést hozott.
    1. At the crucial moment he made a quick decision.
  2. Az olajár meghatározása volt a tárgyalások kritikus pontja.
    1. Fixing oil prices was the crucial point of the negotiations.
  1. critical
   USA: krɪ'tɪ·kʌ·l UK: krɪtɪkl
  1. critic
   USA: krɪ'tɪ·k UK: krɪtɪk
  1. censorious
   UK: sensɔːrɪəs
kritikus állapot; kritikus helyzetfn
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. Tizennyolc mérföld: első útszakasznak éppen elég!
    1. Eighteen miles: enough for the first stage.
  1. crucial stage
   USA: kruː'ʃʌ·l steɪ'ʤ UK: kruːʃl steɪʤ
kritikusanhsz
  1. censoriously
   UK: sensɔːrɪəsliː
kritikus hajlamfn
  1. censoriousness
   UK: sensɔːrɪəsnəs
kritikus helyzetfn
 1. sp
  1. clutch
   USA: klʌ'tʃ UK: klʌtʃ
kritikus hibafn
kritikus korfn
  1. menopause
   USA: me'nʌ·paʊ"s UK: menəpɔːʒ
kritikus; kritikafn
  1. critic
   USA: krɪ'tɪ·k UK: krɪtɪk
kritikus pillanatfn
  1. átv zero hour
   USA: ziː'roʊ· aʊ'r UK: zɪəroʊ aʊər
kritikus pillanatban jelen vani
  1. be in at the death
   USA: biː· ɪ'n æ't ðiː· de'θ UK: biː ɪn ət ðiː deθ
kritikus pontkif
  1. point of no return
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v noʊ' riː·təː'n UK: pɔɪnt ɔv noʊ rɪtəːn
irigy kritikusfn
  1. irod censor
   USA: se'nsəː· UK: sensər
ledorongoló kritikusfn
  1. szl US knocker
   UK: nɔkər
ebben a kritikus helyzetbenkif
  1. at this juncture
   USA: æ't ðʌ·s ʤʌ'ŋktʃəː· UK: ət ðɪs ʤʌŋktʃər
ebben a (kritikus) helyzetbenkif
  1. at this juncture
   USA: æ't ðʌ·s ʤʌ'ŋktʃəː· UK: ət ðɪs ʤʌŋktʃər
ebben a kritikus/válságos helyzetbenkif
  1. in this emergency
   USA: ɪ'n ðʌ·s iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: ɪn ðɪs ɪməːʤənsiː
kritikusfn
  1. r Tadler
   'taːdlɐ
   1. többes szám:
   2. Tadler
   1. birtokos eset:
   2. Tadlers
kritikusmn
  1. kritisch
   'kriːtɪʃ
  1. Kritiker
   'kriːtɪkɐ
kritikus pontfn
 1. műsz
kritikusfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása