Összesen 180 találat 9 szótárban.
központi fizikai kutató intézet (kfki)kif
  1. central institute of physics
   USA: se'ntrʌ·l ɪ'nstʌ·tuː"t ʌ·v fɪ'zɪ·ks UK: sentrəl ɪnstɪtjuːt ɔv fɪzɪks
fel nem kutatottmn
  1. uncharted
   USA: ʌ·ntʃɔ'rtʌ·d UK: ʌntʃekt
Research and Development - kutatás és fejlesztés (EU)kif
lemond a további kutatásról vki utáni
  1. give sy up for lost
   USA: gɪ'v saɪ' ʌ'p frəː· lɔː'st
European Research Coordination Agency - Európai Kutatási Koordinációs Ügynökség (EU)kif
European Research in Advanced Materials - új anyagok európai kutatási programja (EU)kif
Research in Advanced Communications Technology for Europe - fejlett kommunikációs technológiák kutatása Európa számára (EU)kif
European Strategy for Research and Development in Information Technology - európai stratégia az információs technológiák kutatására és fejlesztésére (EU)kif
kutati
  1. suchen
   'zuːxən
  1. suchen
   'zuːxən
  1. táj stören
 1. bány
  1. forschen
   'fɔɐʃən
  1. fahnden
   'faːndən
kutatásfn
  1. e Recherche
   re'ʃɛɐʃə
   1. többes szám:
   2. Recherchen
   1. birtokos eset:
   2. Recherche
  1. tud e Forschung
   'fɔɐʃʊŋ
   1. többes szám:
   2. Forschungen
   1. birtokos eset:
   2. Forschung
  1. e Ermittlung
   ɛɐ'mɪtlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Ermittlungen
   1. birtokos eset:
   2. Ermittlung
kutatófn
  1. r Forscher
   'fɔɐʃɐ
   1. többes szám:
   2. Forscher
   1. birtokos eset:
   2. Forschers
kutatófúrásfn
kutatóintézetfn
tudományos kutatófn
  1. r Wissenschaftler
   'vɪsənʃaftlɐ
   1. többes szám:
   2. Wissenschaftler
   1. birtokos eset:
   2. Wissenschaftlers
kutati
 1. vidéket
kutati
 1. ember
kutati
 1. ércet, petróleumot
kutatást végez vmirõlkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása