COVID-19 Fight
Összesen 281 találat 9 szótárban. Részletek
kutyafn
  1. biz US pooch
   USA: puː'tʃ
  1. dog
   USA: dɔː'g UK: dɔg
  1. Leforrázott kutya az esőtől is fél.
    1. A scalded dog fears cold water.
  2. Jobb az élő kutya a holt oroszlánnál.
    1. A live dog is better than a dead lion.
  3. Amelyik kutya ugat, az nem harap.
    1. A barking dog never bites.
kutya-mn
  1. canine
   USA: keɪ'naɪ"n UK: keɪnaɪn
kutyabarátfn
kutyabárcafn
kutyabetegségfn
  1. rég distemper
   USA: dɪ"ste'mpəː· UK: dɪstempər
kutyabőrfn
  1. biz US sheepskin
   USA: ʃiː'pskɪ"n UK: ʃiːpskɪn
kutyacápakif
  1. miller's dog
   USA: mɪ'ləː·z dɔː'g UK: mɪləz dɔg
kutya, ebfn
  1. dog
   USA: dɔː'g UK: dɔg
kutya egy rossz sorskif
  1. a dog's life
   USA: eɪ' dɔ'gz laɪ'f UK: eɪ dɔgz laɪf
kutyaeledelfn
kutyafalkafn
  1. kennel
   USA: ke'nʌ·l UK: kenl
  1. harriers
   UK: hærɪəz
kutyafélemn
  1. canine
   USA: keɪ'naɪ"n UK: keɪnaɪn
kutyafogatfn
  1. dogcart
   UK: dɔgkɑt
  1. dog-cart
   UK: dɔgkɑt
kutyafuttában végzett (dolog)mn
  1. hurried
   USA: həː'iː·d UK: hʌrɪd
kutyafülfn
  1. dogear
   UK: dɔgɪə
kutyagoli
  1. szl pad
   USA: pæ'd UK: pæd
  1. leg
   USA: le'g UK: leg
  1. hoof
   USA: huː'f UK: huːf
kutyagumit se érkif
  1. not to be worth a fillip
   USA: nɔ't tʌ· biː· wəː'θ eɪ' fɪ'lʌ·p UK: nɔt tuː biː wəːθ eɪ fɪlɪp
kutyakiállításfn
  1. bench
   USA: be'ntʃ UK: bentʃ
kutya, kutyusfn
  1. doggie
   USA: dɔː'giː· UK: dɔgiː
kutya-macska barátságban élnekkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása