COVID-19 Fight
Összesen 138 találat 8 szótárban. Részletek
lépést tartanikif
  1. march at attention
   USA: mɔ'rtʃ æ't ʌ·te'nʃʌ·n UK: mɑtʃ ət ətenʃn
lépést tart, tartja az iramot vkivelkif
lépést tart vele/színvonalát elérikif
  1. draw up with
   USA: drɔː' ʌ'p wʌ·ð UK: drɔː ʌp wɪð
lépést tart vkiveli
  1. keep step with sy
   USA: kiː'p ste'p wʌ·ð saɪ'
  1. keep pace with sy
   USA: kiː'p peɪ's wʌ·ð saɪ'
  1. keep in line with sy
   USA: kiː'p ɪ'n laɪ'n wʌ·ð saɪ'
  1. be in steps with sy
   USA: biː· ɪ'n ste'ps wʌ·ð saɪ'
lépésütemfn
 1. kat
  1. cadence
   USA: keɪ'dʌ·ns UK: keɪdəns
-lépésűnincs
  1. -paced
   USA: peɪ'st UK: peɪst
lépés zajafn
  1. tread
   USA: tre'd UK: tred
lépészajfn
  1. footfall
   USA: fʊ'tfɔː"l UK: fʊtfɔːl
csúszó lépésfn
  1. glide
   USA: glaɪ'd UK: glaɪd
döngő lépési
  1. clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
gyorsított lépésfn
 1. kat
  1. quickstep
   UK: kwɪkstep
  1. quick time
   USA: kwɪ'k taɪ'm UK: kwɪk taɪm
halk lépési
  1. pat
   USA: pæ't UK: pæt
hivatalba lépéskif
  1. assumption
   USA: ʌ·sʌ'mpʃʌ·n UK: əsʌmpʃn
  1. Nagyszabású vacsorával ünnepelték meg hivatalba lépését, mint a cég új elnökségi tagja.
    1. They had a big dinner party to celebrate his assumption of office as a new member of the firm's presidency.
  1. accession to office
   USA: ʌ·kse'ʃʌ·n tʌ· ɔː'fʌ·s UK: ækseʃn tuː ɔfɪs
hosszú lépésfn
  1. stride
   USA: straɪ'd UK: straɪd
kimért lépésfn
  1. deliberate tread
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·t tre'd UK: dɪlɪbəreɪt tred
könnyed lépésfn
  1. biz szl US GB trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
nehéz lépésfn
  1. clump
   USA: klʌ'mp UK: klʌmp
trónra lépéskif
  1. coming to the throne
   USA: kʌ'mɪ·ŋ tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: kʌmɪŋ tuː ðiː θroʊn
  1. accession to throne
   USA: ʌ·kse'ʃʌ·n tʌ· θroʊ'n UK: ækseʃn tuː θroʊn
kezdeményező lépéseket teszi
  1. make overtures to sy
   USA: meɪ'k oʊ'vəː·tʃʊ"rz tʌ· saɪ'
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása