COVID-19 Fight
Összesen 130 találat 9 szótárban. Részletek
lakásfn
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. A mérési terület sík és egyenletes legyen.
    1. The test area shall be flat and horizontal.
lakásfn
  1. biz szl shop
   USA: ʃɔ'p UK: ʃɔp
  1. rooms
   USA: ruː'mz UK: ruːmz
  1. quarters
   USA: kwɔː'rtəː·z UK: kwɔːtəz
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. lodgings
   USA: lɔ'ʤɪ·ŋz UK: lɔʤɪŋz
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
  1. US home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. habitation
   USA: hæ"bʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: hæbɪteɪʃn
  1. GB flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. Tegnap éjjel láttalak, hogy bemásztál ebbe a lakásba.
    1. Last night I saw you climbing into this flat.
  1. dwelling
   USA: dwe'lɪ·ŋ UK: dwelɪŋ
  1. irod rég bower
   USA: baʊ'əː· UK: baʊər
  1. US apartment
   USA: ʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: əpɑtmənt
lakásadófn
  1. habitation tax
   USA: hæ"bʌ·teɪ'ʃʌ·n tæ'ks UK: hæbɪteɪʃn tæks
lakás befogadóképességefn
  1. houseful
   USA: haʊ'sfʌ·l UK: haʊsfʊl
lakáscímfn
  1. home address
   USA: hoʊ'm ʌ·dre's UK: hoʊm ədres
lakáscserefn
  1. táj shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
lakásépítésfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
lakás(épitési) hitelfn
  1. mortgage
   USA: mɔː'rgɪ·ʤ UK: mɔːgɪʤ
lakásépítkezési tervkif
  1. housing programme
   USA: haʊ'zɪ·ŋ proʊ'græ"m UK: haʊzɪŋ proʊgræm
lakásépítő szövetkezetfn
  1. building society
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: bɪldɪŋ səsaɪətiː
  1. building and loan association
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ ʌ·nd loʊ'n ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: bɪldɪŋ ənd loʊn əsoʊsɪeɪʃn
lakás és ellátáskif
  1. board and lodging
   USA: bɔː'rd ʌ·nd lɔ'ʤɪ·ŋ UK: bɔːd ənd lɔʤɪŋ
  1. bed and board
   USA: be'd ʌ·nd bɔː'rd UK: bed ənd bɔːd
lakáshiányfn
  1. housing shortage
   USA: haʊ'zɪ·ŋ ʃɔː'rtʌ·ʤ UK: haʊzɪŋ ʃɔːtɪʤ
lakásjegyzékfn
  1. directory
   USA: dɪ·re'ktəː·iː· UK: dɪrektəriː
lakáskérdéskif
  1. housing problem
   USA: haʊ'zɪ·ŋ prɔ'blʌ·m UK: haʊzɪŋ prɔbləm
lakáskulcsfn
  1. latchkey
   USA: læ'tʃkiː" UK: lætʃkiː
lakáskultúrakif
  1. interior furnishing
   USA: ɪ"ntɪ'riː·əː· fəː'nɪ"ʃɪ·ŋ UK: ɪntɪərɪər fəːnɪʃɪŋ
lakásokban rendezett müanyag-edény vásárkif
  1. Tupperware party
   USA: tʌ'pəː·we"r pɔ'rtiː· UK: tʌpəweə pɑtiː
lakáson belüli egyéni elkülönülésfn
  1. privacy
   USA: praɪ'vʌ·siː· UK: prɪvəsiː
lakásproblémakif
  1. housing / the - problem
   USA: haʊ'zɪ·ŋ ðiː· prɔ'blʌ·m UK: haʊzɪŋ ðiː prɔbləm
lakást bérelkif
  1. rent a flat
   USA: re'nt eɪ' flæ't UK: rent eɪ flæt
  1. flat / rent a -
   USA: flæ't re'nt eɪ' UK: flæt rent eɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása