COVID-19 Fight
Összesen 40 találat 8 szótárban. Részletek
lakiki
  1. US room
   USA: ruː'm UK: ruːm
  1. resides
   USA: riː·zaɪ'dz UK: rɪzaɪdz
  1. reside
   USA: riː·zaɪ'd UK: rɪzaɪd
  1. range in
   USA: reɪ'nʤ ɪ'n UK: reɪnʤ ɪn
  1. occupy
   USA: ɔ'kyʌ·paɪ" UK: ɔkjʊpaɪ
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
  1. live
   USA: lɪ'v UK: lɪv
  1. inhabit
   USA: ɪ"nhæ'bʌ·t UK: ɪnhæbɪt
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. dwelt
   USA: dwe'lt UK: dwelt
  1. abide
   USA: ʌ·baɪ'd UK: əbaɪd
lakik, idözik, tartózkodikkif
  1. dwell , dwelt , dwelt
   USA: dwe'l dwe'lt dwe'lt UK: dwel dwelt dwelt
lakik vholi
  1. be resident in a place
   USA: biː· re'zʌ·dʌ·nt ɪ'n eɪ' pleɪ's UK: biː rezɪdənt ɪn eɪ pleɪs
albérletben lakiki
  1. live in rooms
   USA: lɪ'v ɪ'n ruː'mz UK: lɪv ɪn ruːmz
bent lakiki
  1. live in
   USA: lɪ'v ɪ'n UK: lɪv ɪn
bérlőként lakiki
  1. tenant
   USA: te'nʌ·nt UK: tenənt
közel lakiki
  1. live by
   USA: lɪ'v baɪ' UK: lɪv baɪ
szemben lakikkif
  1. he lives across the street
   USA: hiː' laɪ'vz ʌ·krɔː's ðiː· striː't UK: hiː lɪvz əkrɔs ðiː striːt
torkig lakiki
  1. eat to repletion
   UK: iːt tuː rɪpliːʃn
nem lakik benti
  1. live out
   USA: lɪ'v aʊ't UK: lɪv aʊt
egy szobában lakik vmiveli
  1. muck in with sy
   USA: mʌ'k ɪ'n wʌ·ð saɪ'
az utca másik oldalán lakikkif
  1. he lives across the street
   USA: hiː' laɪ'vz ʌ·krɔː's ðiː· striː't UK: hiː lɪvz əkrɔs ðiː striːt
lakiki
  1. wohnen
   'voːnən
  1. Sitzen
   'zɪtsən
  1. siedeln
   'ziːdəln
lakik vmiti
lakiki
 1. együtt
lakiki
 1. állat
lakik vholi
szállodában lakikkif
lakiki
  1. mieszkać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. mieszkam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. mieszka
  2. zamieszkać
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zamieszkam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. zamieszka
  3. zamieszkiwać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. zamieszkuję
   1. egyes szám 3. személy:
   2. zamieszkuje
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása