Összesen 28 találat 5 szótárban. Részletek
lankadi
  1. slacken
   USA: slæ'kʌ·n UK: slækən
  1. languish
   USA: læ'ŋgwɪ·ʃ UK: læŋgwɪʃ
  1. ease down
   USA: iː'z daʊ'n UK: iːz daʊn
lankadásfn
  1. fall-off
   USA: fɔː'lɔː"f UK: fɔːlɔːf
lankadatlanmn
  1. átv GB unwinking
  1. unwearying
   UK: ʌnwɪərɪɪŋ
  1. unremitting
   USA: ʌ"nriː·mɪ'tɪ·ŋ UK: ʌnrɪmɪtɪŋ
  1. unflagging
   USA: ʌ·nflæ'gɪ·ŋ UK: ʌnflægɪŋ
lankadó, csökkenőmn
  1. flagging
   USA: flæ'gɪ·ŋ UK: flægɪŋ
lankadtmn
  1. withered
   USA: wɪ'ðəː·d UK: wɪðəd
  1. wearied
   USA: wɪ'riː·d UK: wɪərɪd
  1. swooning
   USA: swuː'nɪ·ŋ UK: swuːnɪŋ
  1. swooned
   USA: swuː'nd UK: swuːnd
 1. átv
  1. slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. languorous
   UK: længərəs
  1. languid
   USA: læ'ŋgwʌ·d UK: læŋgwɪd
  1. átv faint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
  1. droopy
   USA: druː'piː·
  1. drooping
   USA: druː'pɪ·ŋ UK: druːpɪŋ
lankadtságfn
  1. languor
   UK: læŋgər
  1. enervation
   UK: enəːveɪʃən
lankadi
  1. welken
   'vɛlkən
  1. átv erlahmen
   ɛɐ'laːmən
lankadtmn
 1. bot
  1. welk
   'vɛlk
  1. schlaff
   'ʃlaf
  1. Matt
   'mat
  1. flau
   'flaʊ
  1. átv abgespannt
   'apgəʃpant
lankadtságfn
  1. e Mattigkeit
   'matɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Mattigkeit
  1. e Mattheit
   'mathaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Mattheit
  1. e Abgespanntheit
   1. birtokos eset:
   2. Abgespanntheit
lankadtságfn
lankadásfn
lankadatlannincs
  1. instancabile
   instancábile
lankadozásfn
lankadoziki
lankadtmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása