COVID-19 Fight
Összesen 42 találat 9 szótárban. Részletek
leírásfn
  1. write-off
   USA: raɪ'tɔː·f UK: raɪtɔːf
  1. presentment
   USA: priː·ze'ntmʌ·nt UK: prɪzentmənt
  1. átv portrayal
   USA: pɔː·rtreɪ'ʌ·l UK: pɔːtreɪəl
  1. documentation
   USA: dɔ"kyuː·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: dɔkjʊmenteɪʃn
  1. description
   USA: dʌ·skrɪ'pʃʌ·n UK: dɪskrɪpʃn
  1. A holdvilágos este leírása hosszadalmas és mesterkélt.
    1. The description of a moonlight night is long and stilted.
  1. delineation
   USA: dʌ·lɪ"niː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪlɪnɪeɪʃn
  1. cancellation
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kænsəleɪʃn
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A beszámolók másolatait kérelemre rendelkezésre kell bocsátani.
    1. Copies of the accounts must be obtainable upon request.
leírásokfn
  1. descriptions
   USA: dʌ·skrɪ'pʃʌ·nz UK: dɪskrɪpʃnz
  1. describes
   USA: dʌ·skraɪ'bz UK: dɪskraɪbz
élethű leírásfn
  1. portraiture
   UK: pɔːtreɪtʃər
file leíráskif
  1. file description
   USA: faɪ'l dʌ·skrɪ'pʃʌ·n UK: faɪl dɪskrɪpʃn
részletes leírásfn
  1. specification
   USA: spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: spesɪfɪkeɪʃn
értékcsökkenési leírás, amortizáció (PHARE)fn
a leírásnak megfelelkif
  1. it answers the description
   USA: ʌ·t æ'nsəː·z ðiː· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n UK: ɪt ɑnsəz ðiː dɪskrɪpʃn
a leírásnak megfelelőkif
  1. answering to the description
   USA: æ'nsəː·ɪ·ŋ tʌ· ðiː· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n UK: ɑnsərɪŋ tuː ðiː dɪskrɪpʃn
megfelel a leírásnakkif
  1. answer to the description
   USA: æ'nsəː· tʌ· ðiː· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n UK: ɑnsər tuː ðiː dɪskrɪpʃn
áruk általános összegző leírása (EU)kif
  1. general summary description of goods
   USA: ʤe'nrʌ·l sʌ'məː·iː· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n ʌ·v gʊ'dz UK: ʤenrəl sʌməriː dɪskrɪpʃn ɔv gʊdz
áruk általános összegző leírása (PHARE)kif
  1. general summary description of goods
   USA: ʤe'nrʌ·l sʌ'məː·iː· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n ʌ·v gʊ'dz UK: ʤenrəl sʌməriː dɪskrɪpʃn ɔv gʊdz
Finanszírozási Emlékeztető v. Nyilatkozat - Az az okmány, amelyet az Európai Bizottság és a partner ország írnak alá, a Phare finanszírozásra vontakozó döntést követően. Tartalmazza a vonatkozó Phare-program leírását, s a finanszírozási eljárást. (PHARE)kif
  1. Financing Memorandum
   USA: faɪ·næ'nsɪ·ŋ me"məː·æ'ndʌ·m UK: faɪnænsɪŋ memərændəm
leírásfn
leírásfn
 1. tartozásé gazd
leírásfn
leírásfn
 1. maradéké mat
leírásfn
 1. okmányé, ítéleté nagy betűkkel
leírásnincs
leírásnincs
 1. legépelés hangfelvételről
  1. rég pintura
 2. kérdésé, feladaté
 3. összegből gazd
 4. összegből gazd
 5. összegből gazd
 6. összegből gazd
 7. összegből gazd
 8. összegből gazd
 9. összegből gazd
 10. összegből gazd
 11. összegből gazd
 12. eseményé
  1. rég cronica
 13. eseményé
  1. cronaca
   crónaca
 14. könyvelés gazd
 15. könyvelés gazd
 16. adósságból
 17. adósságból
  1. nép abbono
leírásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása