Összesen 180 találat 12 szótárban. Részletek
leadfn USA: liː'd UK: liːd
   1. Send five hundred picked knights with Launcelot in the lead; and send them on the jump.
     1. Küldj ide ötszáz válogatott lovagot Lancelot vezetésével; pillanatnyi késedelem nélkül induljanak.
 1. ját
 2. szính
  1. Laurence Olivier was the lead in the 1948's film adaptation of Hamlet.
    1. Laurence Olivier játszotta a főszerepet a Hamlet 1948-as filmfeldolgozásában.
 3. bány
 4. hajó
leadi tni USA: liː'd UK: liːd
leadi tsi USA: liː'd UK: liːd
  1. Keep your dog on the lead in the park.
    1. Kérjük tartsa kutyáját pórázon a park területén.
leadi tsi USA: liː'd UK: liːd
   1. It seemed to me that my body must be suddenly changed to lead.
     1. Az volt az érzésem, hogy a testem hirtelen ólommá változott.
 1. nyomd
lead a cat-and-dog lifekif
lead accumulatorfn USA: liː'd ʌ·kyuː'myʌ·leɪ"təː· UK: liːd əkjuːmjʊleɪtər
lead a dog's lifekif USA: liː'd eɪ' dɔ'gz laɪ'f UK: liːd eɪ dɔgz laɪf
lead a drab existencekif USA: liː'd eɪ' dræ'b ɪ·gzɪ'stʌ·ns UK: liːd eɪ dræb ɪgzɪstəns
lead a free and easy lifekif USA: liː'd eɪ' friː' ʌ·nd iː'ziː· laɪ'f UK: liːd eɪ friː ənd iːziː laɪf
lead a lifei USA: liː'd eɪ' laɪ'f UK: liːd eɪ laɪf
lead an eventful lifei USA: liː'd ʌ·n iː·ve'ntfʌ·l laɪ'f UK: liːd ən ɪventfəl laɪf
lead a sequestered lifekif USA: liː'd eɪ' sɪ·kwe'stəː·d laɪ'f UK: liːd eɪ sɪkwestəd laɪf
lead a single lifekif USA: liː'd eɪ' sɪ'ŋgʌ·l laɪ'f UK: liːd eɪ sɪŋgl laɪf
lead astrayi tsi USA: liː'd ʌ·streɪ' UK: liːd əstreɪ
lead awayi tsi USA: liː'd ʌ·weɪ' UK: liːd əweɪ
lead a wild lifekif USA: liː'd eɪ' waɪ'ld laɪ'f UK: liːd eɪ waɪld laɪf
lead by the handkif USA: liː'd baɪ' ðiː· hæ'nd UK: liːd baɪ ðiː hænd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása