COVID-19 Fight
legendásmn
  1. irod rég storied
   USA: stɔː'riː·d UK: stɔːrɪd
  1. legendary
   USA: le'ʤʌ·nde"riː· UK: leʤəndriː
  1. fabulous
   USA: fæ'byʌ·lʌ·s UK: fæbjʊləs
  1. fabled
   USA: feɪ'bʌ·ld UK: feɪbld
legendás magyar emszífn
vad dühvel harcoló legendás norvég harcosfn
  1. berserker
   UK: bəːsəːkə
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása