Összesen 46 találat 10 szótárban.
lehangoli
  1. unman
   UK: ʌnmæn
  1. it gives me the blues
   USA: ʌ·t gɪ'vz miː' ðiː· bluː'z UK: ɪt gɪvz miː ðiː bluːz
  1. hip
   USA: hɪ'p UK: hɪp
  1. get sy down
   USA: gɪ't saɪ' daʊ'n
  1. biz szl get down
   USA: gɪ't daʊ'n UK: get daʊn
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. deject
   USA: dɪ·ʤe'kt UK: dɪʤekt
  1. cast down
   USA: kæ'st daʊ'n UK: kɑst daʊn
lehangolómn
  1. trying
   USA: traɪ'ŋ UK: traɪɪŋ
  1. distressing
   USA: dɪ"stre'sɪ·ŋ UK: dɪstresɪŋ
  1. dismal
   USA: dɪ'zmʌ·l UK: dɪzməl
  1. disconcerting
   USA: dɪ"skʌ·nsəː'tɪ·ŋ UK: dɪskənsəːtɪŋ
  1. depressive
   USA: dʌ·pre'sɪ·v UK: dɪpresɪv
  1. depressing
   USA: dʌ·pre'sɪ·ŋ UK: dɪpresɪŋ
lehangolóanhsz
  1. distressingly
   USA: dɪ"stre'sɪ·ŋliː· UK: dɪstresɪŋliː
  1. dismally
   USA: dɪ'zmʌ·liː· UK: dɪzməliː
  1. disconcertingly
   UK: dɪskənsəːtɪŋliː
lehangoltmn
  1. overcast
   USA: oʊ'vəː·kæ"st UK: oʊvəkɑst
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
  1. A joghurt igen csekély mennyiségű tejcukrot tartalmazhat.
    1. Yoghurt may contain a very low amount of lactose.
  2. Gondold át mielőtt döntesz - mondta csendes hangon.
    1. Think it over before you decide - he said in a low voice.
  3. Valamennyien nagyon mélyen meghajoltak királynőjük előtt.
    1. They all bowed very low to their Queen.
  1. have the hump
   USA: hæ'v ðiː· hʌ'mp UK: hæv ðiː hʌmp
  1. have the hip
   USA: hæ'v ðiː· hɪ'p UK: hæv ðiː hɪp
  1. feel low
   USA: fiː'l loʊ' UK: fiːl loʊ
  1. downhearted
   UK: daʊnhɑtɪd
  1. downcast
   USA: daʊ'nkæ"st UK: daʊnkɑst
  1. distressed
   USA: dɪ"stre'st UK: dɪstrest
  1. disconcerted
   UK: dɪskənsəːtɪd
  1. depressed
   USA: dʌ·pre'st UK: dɪprest
  1. dejected
   USA: dɪ·ʤe'ktʌ·d UK: dɪʤektɪd
lehangoltankif
  1. in a minor key
   USA: ɪ'n eɪ' maɪ'nəː· kiː' UK: ɪn eɪ maɪnər kiː
  1. desolately
   UK: desələtliː
  1. dejectedly
   UK: dɪʤektɪdliː
lehangolt hangszermn
  1. scrappy
   USA: skræ'piː· UK: skræpiː
lehangoltságfn
  1. oppression
   USA: ʌ·pre'ʃʌ·n UK: əpreʃn
  1. gloom
   USA: gluː'm UK: gluːm
  1. fit of blues
   USA: fɪ't ʌ·v bluː'z UK: fɪt ɔv bluːz
  1. rég distemper
   USA: dɪ"ste'mpəː· UK: dɪstempər
  1. depression
   USA: dʌ·pre'ʃʌ·n UK: dɪpreʃn
  1. dejectedness
   UK: dɪʤektɪdnɪs
  1. damp
   USA: dæ'mp UK: dæmp
  1. blues
   USA: bluː'z UK: bluːz
lehangolt <western> zongorakif
  1. flat piano
   USA: flæ't piː·æ'nʌ· UK: flæt pjɑnoʊ
lehangolvahsz
  1. gloomily
   USA: gluː'mʌ·liː· UK: gluːmɪliː
bemélyedés; lehangoltságfn
  1. depression
   USA: dʌ·pre'ʃʌ·n UK: dɪpreʃn
beteges lehangoltságfn
  1. hypochondria
   USA: haɪ"pʌ·kɔ'ndriː·ʌ· UK: haɪpəkɔndrɪə
lehangoli
  1. deprimieren
   depri'miːrən
 1. zene
lehangoli
  1. hangszer verstimmen
  1. hangszert verstimmen
lehangoltmn
  1. verstimmt
   fɛɐ'ʃtɪmt
lehangoltságfn
  1. e Gedrücktheit
   1. birtokos eset:
   2. Gedrücktheit
lehangoli
lehangolómn
lehangoltságfn
lehangoli
 1. vkit
  1. kogoś przygnębić
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. przygnębię
   1. egyes szám 3. személy:
   2. przygnębi
   1. lásd még:
  2. kogoś przygnębiać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. przygnębiam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. przygnębia
   1. lásd még:
lehangoltnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása