Összesen 69 találat 9 szótárban. Részletek
leraki
  1. unload
   USA: ʌ·nloʊ'd UK: ʌnloʊd
  1. unload
   USA: ʌ·nloʊ'd UK: ʌnloʊd
  1. unburden
   USA: ʌ·nbəː'dʌ·n UK: ʌnbəːdn
  1. biz shove off
   USA: ʃʌ'v ɔː'f UK: ʃʌv ɔf
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. lay down
   USA: leɪ' daʊ'n UK: leɪ daʊn
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
  1. deposit
   USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
  1. depose
   USA: dʌ·poʊ'z UK: dɪpoʊz
lerakásfn
  1. putting
   USA: pʊ'tɪ·ŋ UK: pʌtɪŋ
  1. laying
   USA: leɪ'ɪ·ŋ UK: leɪɪŋ
lerakatfn
  1. depository
   USA: dʌ·pɔ'zʌ·tɔː"riː· UK: dɪpɔzɪtriː
lerakat vezetőjefn
  1. stocker
   USA: stɔ'kəː· UK: stɔkər
lerakja az alapjáti
  1. found
   USA: faʊ'nd UK: faʊnd
lerakófn
  1. landfill
   USA: læ'ndfɪ"l UK: lændfɪl
lerakódásfn
  1. subsidence
   USA: sʌ·bsaɪ'dʌ·ns UK: səbsaɪdns
  1. sludge
   USA: slʌ'ʤ UK: slʌʤ
 1. geol
  1. sedimentation
   USA: se"dʌ·mʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: sedɪmenteɪʃn
  1. lodgment
   UK: lɔʤmənt
  1. lodgement
   UK: lɔʤmənt
 2. vegy
  1. foot
   USA: fʊ't UK: fʊt
 3. földr körny
  1. deposition
   USA: de"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: depəzɪʃn
 4. vegy körny
  1. deposit
   USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
  1. crust
   USA: krʌ'st UK: krʌst
 5. geol
  1. bed
   USA: be'd UK: bed
  1. alluvium, alluvia
   UK: əluːvjəm əluːvjə
lerakódásos területfn
  1. slob
   USA: slɔ'b UK: slɔb
lerakodiki
  1. unload
   USA: ʌ·nloʊ'd UK: ʌnloʊd
lerakódiki
  1. crust
   USA: krʌ'st UK: krʌst
  1. be deposited
   USA: biː· dʌ·pɔ'zʌ·tʌ·d UK: biː dɪpɔzɪtɪd
lerakodóhelyfn
  1. staple
   USA: steɪ'pʌ·l UK: steɪpl
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
lerakódott koromfn
  1. crock
   USA: krɔ'k UK: krɔk
lerakóhelyfn
  1. dumpsite
   UK: dʌmpsaɪt
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
lerakotti
  1. placed
   USA: pleɪ'st UK: pleɪst
új lerakódásfn
  1. resettlement
   USA: riː·se'tʌ·lmʌ·nt UK: riːsetlmənt
zsebbe lerakódott szemétfn
  1. biz fug
   UK: fʌg
ikrát lerak (osztriga)i
  1. spat
   USA: spæ't UK: spæt
leraki
  1. terhet abstellen
lerakatfn
  1. r Stapel
   'ʃtaːpəl
   1. többes szám:
   2. Stapel
   1. birtokos eset:
   2. Stapels
  1. e Niederlassung
   1. többes szám:
   2. Niederlassungen
   1. birtokos eset:
   2. Niederlassung
  1. táj e Niederlage
  1. s Lager
   'laːgɐ
   1. többes szám:
   2. Lager
   1. birtokos eset:
   2. Lagers
  1. s Depot
   de'poː
   1. többes szám:
   2. Depots
   1. birtokos eset:
   2. Depots
  1. közb r Ableger
   'apleːgɐ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása