COVID-19 Fight
Összesen 49 találat 7 szótárban. Részletek
leteszi
  1. biz stick down
   USA: stɪ'k daʊ'n UK: stɪk daʊn
  1. biz shove off
   USA: ʃʌ'v ɔː'f UK: ʃʌv ɔf
  1. set down
   USA: se't daʊ'n UK: set daʊn
  1. resign
   USA: riː·saɪ'n UK: rɪzaɪn
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
 1. pénz
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
  1. leave off
   USA: liː'v ɔː'f UK: liːv ɔf
  1. lay down
   USA: leɪ' daʊ'n UK: leɪ daʊn
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. átv floor
   USA: flɔː'r UK: flɔːr
  1. drop
   USA: drɔ'p UK: drɔp
  1. down
   USA: daʊ'n UK: daʊn
  1. depose
   USA: dʌ·poʊ'z UK: dɪpoʊz
  1. biz bestow
   USA: bʌ·stoʊ' UK: bɪstoʊ
  1. abandon
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·n UK: əbændən
leteszi
  1. get off
   USA: gɪ't ɔː'f UK: get ɔf
leteszi a fegyvertkif
  1. lay down arms
   USA: leɪ' daʊ'n ɔ'rmz UK: leɪ daʊn ɑmz
leteszi (a kagylót)kif
  1. hang up (the phone)
   USA: hæ'ŋ ʌ'p ðiː· foʊ'n UK: hæŋ ʌp ðiː foʊn
leteszi a kagylóti
  1. GB ring off
   USA: rɪ'ŋ ɔː'f UK: rɪŋ ɔf
leteszi a pilóta vizsgáti
  1. get one's wings
   USA: gɪ't wʌ'nz wɪ'ŋz UK: get wʌnz wɪŋz
leteszi terhétkif
  1. ease oneself of a burden
   USA: iː'z wʌ"nse'lf ʌ·v eɪ' bəː'dʌ·n UK: iːz wʌnself ɔv eɪ bəːdn
letesz (vizsgát)i
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
letesz vmirőli
  1. abandon
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·n UK: əbændən
párnára leteszi
  1. pillow
   USA: pɪ'loʊ· UK: pɪloʊ
lefektet, letesz, leszögez, megállapíti
  1. lay down
   USA: leɪ' daʊ'n UK: leɪ daʊn
kapud előtt leteszlekkif
  1. i shall drop you at your door
   USA: aɪ' ʃæ'l drɔ'p yuː' æ't yʊ'r dɔː'r UK: aɪ ʃæl drɔp juː ət jɔːr dɔːr
leteszi
  1. terhet abstellen
leteszi
  1. legen
   'leːgən
  1. hinterlegen
   hɪntɐ'leːgən
 1. ját
  1. átv abtun
  1. Absetzen
   'apzɛtsən
  1. átv ablegen
 2. ját
leteszi a fegyverti
  1. kapitulieren
   kapitu'liːrən
leteszi a vizsgáti
leteszi
 1. kártyát ját
leteszi
leteszi
letesz vmirőli
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása