COVID-19 Fight
Összesen 302 találat 4 szótárban. Részletek
light yearfn USA: laɪ't yɪ'r UK: laɪt jəːr
  1. csill
anti-dazzle lightkif
artificial lightkif USA: ɔ"rtʌ·fɪ'ʃʌ·l laɪ't UK: ɑtɪfɪʃl laɪt
booster lightkif USA: buː'stəː· laɪ't UK: buːstər laɪt
camp lightfn USA: kæ'mp laɪ't UK: kæmp laɪt
caution lightfn USA: kɔ'ʃʌ·n laɪ't UK: kɔːʃn laɪt
electric lightkif USA: ʌ·le'ktrɪ·k laɪ't UK: ɪlektrɪk laɪt
fog lightfn USA: fɔ'g laɪ't UK: fɔg laɪt
get lightkif USA: gɪ't laɪ't UK: get laɪt
green lightkif USA: griː'n laɪ't UK: griːn laɪt
illuminating lightkif USA: ɪ"luː'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ laɪ't UK: ɪluːmɪneɪtɪŋ laɪt
indicator lightkif USA: ɪ'ndʌ·keɪ"təː· laɪ't UK: ɪndɪkeɪtər laɪt
klieg lightfn USA: kliː'g laɪ't
leading lightkif USA: liː'dɪ·ŋ laɪ't UK: liːdɪŋ laɪt
naked lightkif USA: neɪ'kʌ·d laɪ't UK: neɪkɪd laɪt
neon lightkif USA: niː'ɔ·n laɪ't UK: niːɔn laɪt
rear lightfn USA: rɪ'r laɪ't UK: rɪər laɪt
red lightfn USA: re'd laɪ't UK: red laɪt
refracted lightkif UK: rɪfræktɪd laɪt
sleep lightkif USA: sliː'p laɪ't UK: sliːp laɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása