COVID-19 Fight
Összesen 17 találat 2 szótárban. Részletek
live oni tni USA: lɪ'v ɔ'n UK: lɪv ɔn
live on easy streetkif USA: lɪ'v ɔ'n iː'ziː· striː't UK: lɪv ɔn iːziː striːt
live one's life aloofi USA: lɪ'v wʌ'nz laɪ'f ʌ·luː'f UK: lɪv wʌnz laɪf əluːf
live on otherskif USA: lɪ'v ɔ'n ʌ'ðəː·z UK: lɪv ɔn ʌðəz
live on tally with syi USA: lɪ'v ɔ'n tæ'liː· wʌ·ð saɪ'
live beyond one's meanskif USA: lɪ'v biː"ɔː'nd wʌ'nz miː'nz UK: lɪv bɪjɔnd wʌnz miːnz
live above one's meansi USA: lɪ'v ʌ·bʌ'v wʌ'nz miː'nz UK: lɪv əbʌv wʌnz miːnz
be in terror one's livekif USA: biː· ɪ'n te'rəː· wʌ'nz lɪ'v UK: biː ɪn terər wʌnz lɪv
live within one's pursekif USA: lɪ'v wɪ"θɪ'n wʌ'nz pəː's UK: lɪv wɪðiːn wʌnz pəːs
live by one's witsi USA: lɪ'v baɪ' wʌ'nz wɪ'ts UK: lɪv baɪ wʌnz wɪts
live (on)nincs
live on othersnincs
live on the fat of the landnincs
lived onnincs
She lives one floor below me.nincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása