COVID-19 Fight
mígksz
  1. whilst
   USA: waɪ'lst UK: waɪlst
  1. whereas
   USA: hwe·ræ'z UK: weəræz
  1. until
   USA: ʌ·ntɪ'l UK: ʌntɪl
  1. till
   USA: tɪ'l UK: tɪl
  1. so long as
   USA: soʊ' lɔː'ŋ e'z UK: soʊ lɔŋ əz
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
  1. long / as - as
   USA: lɔː'ŋ e'z e'z UK: lɔŋ əz əz
  1. as long as
   USA: e'z lɔː'ŋ e'z UK: əz lɔŋ əz
mígksz
  1. while
   USA: hwaɪ'l UK: waɪl
  1. Lemosta az autót mialatt bevásároltam.
    1. He washed the car while I was doing the shopping.
  2. Térj észre, míg még nem késő.
    1. Realise it while there is still time.
  1. till
   USA: tɪ'l UK: tɪl
mindaddig, mígkif
  1. until such time as
   USA: ʌ·ntɪ'l sʌ'tʃ taɪ'm e'z UK: ʌntɪl sʌtʃ taɪm əz
boldogan éltek míg meg nem haltakkif
  1. they lived happy ever after
   USA: ðeɪ' lɪ'vd hæ'piː· e'vəː· æ'ftəː· UK: ðeɪ lɪvd hæpiː evər ɑftər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása