COVID-19 Fight
módosításfn
  1. revision
   USA: riː·vɪ'ʒʌ·n UK: rɪvɪʒn
  1. qualification
   USA: kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kwɔlɪfɪkeɪʃn
  1. modifying
   USA: mɔ'dʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: mɔdɪfaɪɪŋ
  1. modification
   USA: mɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: mɔdɪfɪkeɪʃn
  1. amendment
   USA: ʌ·me'ndmʌ·nt UK: əmendmənt
  1. A szerkesztő még tett néhány javítást a cikkben.
    1. The editor made a few amendments to the article.
  2. Az alapszabály módosítása minden tag tekintetében hatályba lép.
    1. The amendment to the statutes shall take effect in respect of each member.
  1. altering
   USA: ɔː'ltəː·ɪ·ŋ UK: ɔːltərɪŋ
  1. alteration
   USA: ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɔːltəreɪʃn
módosításról szóló értesítés (EU)kif
  1. modification notice
   USA: mɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n noʊ'tʌ·s UK: mɔdɪfɪkeɪʃn noʊtɪs
módosításról szóló értesítés (PHARE)kif
  1. modification notice
   USA: mɔ"dʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n noʊ'tʌ·s UK: mɔdɪfɪkeɪʃn noʊtɪs
teljes képernyős megjelenítési és módosítási lehetőségkif
sor megjelenítése a képernyőn és módosítási lehetőségekif
  1. line editing
   USA: laɪ'n e'dʌ·tɪ·ŋ UK: laɪn edɪtɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása